Công văn V/v triển khai hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023
17/04/2023
464-CV/ĐUK
Ban Thường vụ Đảng ủy khối
Công văn V/v triển khai hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 (kèm Thể lệ cuộc thi)

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết