Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị
18/10/2023
49-KH/ĐUK
Ban Thường vụ Đảng ủy khối
Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết