Công văn V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
29/08/2022
56-CV/BTGĐUK
Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
Công văn V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết