Báo cáo Sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, ngày 26/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao năng lực lãnh đạo,sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên
07/08/2023
165-BC/ĐUK
Ban Chấp hành Đảng bộ khối
Báo cáo Sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, ngày 26/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao năng lực lãnh đạo,sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết