Kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản của Luật số 10/2022/QH15, ngày 10/11/2022 thực hiện dân chủ ở cơ sở
08/11/2023
50-KH/ĐUK
Ban Thường vụ Đảng ủy khối
Kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản của Luật số 10/2022/QH15, ngày 10/11/2022 thực hiện dân chủ ở cơ sở

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết