Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2024)
19/02/2024
94-HD/BTGĐUK
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2024)

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết