Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng, khóa XIII
15/02/2024
55-KH/BTGĐUK
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng, khóa XIII

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết