Kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ khối về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 26/4/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ khối (khóa I)
28/11/2022
398-KL/ĐUK
Ban Chấp hành Đảng bộ khối
Kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ khối về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 26/4/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ khối (khóa I)

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết