Công văn V/v Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động Ngày Kiến trúc Việt Nam (kèm Đề Cương tuyên truyền)
18/04/2023
85-CV/BTGĐUK
Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
Công văn V/v Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động Ngày Kiến trúc Việt Nam (kèm Đề Cương tuyên truyền)

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết