Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh uỷ quản lý
05/03/2021
118-QĐ/TU
Tỉnh uỷ Nam Định
Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh uỷ quản lý

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết