Thông báo Ý kiến của Thường trực tỉnh ủy về chủ trương không tổ chức Lễ hội khai ấn đền Trần xuân Nhâm Dần 2022 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid 19
10/02/2022
407-TB/TU
Tỉnh ủy Nam Định
Thông báo Ý kiến của Thường trực tỉnh ủy về chủ trương không tổ chức Lễ hội khai ấn đền Trần xuân Nhâm Dần 2022 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid 19

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết