Quyết định V/v thành lập ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định giai đoạn 2022-2025
11/02/2022
314-QĐ/TU
Tỉnh ủy Nam Định
Quyết định V/v thành lập ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định giai đoạn 2022-2025

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết