Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới
26/08/2022
12-CT/TU
Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết