Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
15/11/2021
09-NQ/TU
BCH Đảng bộ Tỉnh
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết