Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới
06/06/2023
17-NQ/TU
Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết