Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ
21/12/2016
274-QĐ/TU
Tỉnh uỷ Nam Định
Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết