Chương trình Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng,an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045
01/11/2022
Không số
Tỉnh ủy Nam Định
Chương trình Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng,an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết