Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. thi hành kỷ luật đảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm phòng, chống tham nhũng, lãng
18/06/2021
08-NQ/TU
Tỉnh ủy

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết