Thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm

Thứ 5, Ngày 28 / 12 / 2023

Thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm

Sáng ngày 28/12/2023, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ngọc Tạo - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Uỷ ban kiểm tra (UBKT) Đảng uỷ Khối đã họp xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên Đặng Ngọc Hợi – thuộc chi bộ Trung tâm thư viện, Đảng bộ trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp, kết quả 7/7 phiếu đề nghị thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ theo điểm a, Khoản 3, Điều 26, Quy định số 69-QĐ/TW của BCH Trung ương quy định về kỷ luật đảng viên và tổ chức Đảng vi phạm.

Trước đó, tại cơ sở, đảng viên Đặng Ngọc Hợi vi phạm Quy định số 37- QĐ/TW của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm với lý do: “Vô tổ chức, vô kỷ luật, bỏ vị trí công tác nhiều lần không có lý do chính đáng” đã bị chi bộ Trung tâm thư viện, Uỷ ban kiểm tra và BCH Đảng bộ trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp đã họp, đề nghị thi hành kỷ luật; 100% kết quả biểu quyết tại Chi bộ, Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ và BCH Đảng bộ nhà trường đều đề nghị thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ./.

Tin, bài: UBKT Đảng ủy Khối

.:: Các bài viết liên quan

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết