BÀI VIẾT HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 75 NĂM THÀNH LẬP NGÀNH KIỂM TRA ĐẢNG (16/10/1948 - 16/10/2023)

Thứ 3, Ngày 10 / 10 / 2023

Những kết quả nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định

Ngày 16/10/1948, Ban Kiểm tra Trung ương tiền thân của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã được thành lập tại Đồi Pụ Miếu, Xã Điềm Mặc, Huyện Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên. Tại nơi đây, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Nghị quyết thành lập Ban Kiểm tra Trung ương do đồng chí Trường Chinh ký với bút danh là Thận. Ban Kiểm tra Trung ương lúc đó được thành lập gồm Đồng chí Trần Đăng Ninh - Ủy viên trung ương Đảng làm trưởng ban, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Thường vụ khu ủy, đồng chí Hà Xuân Mỹ (Hà Minh Quốc) - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Trần Đăng Ninh được cử làm Trưởng ban Kiểm tra Trung ương chuyên trách đầu tiên của Đảng, các phái viên được bổ sung dần và thời kỳ đông nhất có 23 đồng chí được điều động từ các Ban Thường vụ Tỉnh ủy từ Liên khu V trở ra. Đồng chí Trần Đăng Ninh kiêm nhiệm chức Phó Tổng thanh tra chính phủ.

Ban Kiểm tra Trung ương được đặt trụ sở đầu tiên tại đồi Pụ Miếu, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Công tác thanh tra, kiểm tra bước đầu giúp Trung ương Đảng và Chính phủ củng cố lòng tin với nhân dân, chiến sỹ, nhân sỹ, tri thức, tôn giáo của đồng bào dân tộc đối với lãnh đạo Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đây Ban Kiểm tra Trung ương đã góp phần cùng Trung ương Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đi tới thắng lợi.

Đồi Pụ Miếu nay còn lưu giữ dấu tích cây Gội cổ thụ, vòng thân bốn người ôm không hết, bốn nhánh lên tươi xanh xung quanh, cột mốc ghi dấu ấn nơi làm việc của Ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

Nhìn lại chặng đường 75 năm qua (16/10/1948 - 16/10/2023) của ngành Kiểm tra Đảng; kế thừa và phát huy truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy” đã luôn là tôn chỉ, mục đích xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của công tác xây dựng Đảng trong từng giai đoạn; phải làm rõ đúng, sai, ưu điểm, khuyết điểm, mức độ vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên thông qua các cuộc kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Đồng thời phải thực hiện một cách triệt để nguyên tắc, trình tự, thủ tục, phương pháp được quy định tại Điều lệ Đảng cũng như các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật, tăng cường sức mạnh của Đảng, để mọi tổ chức đảng và đảng viên phải chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về “tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống”; từ đó “thúc đẩy và giáo dục cán bộ và đảng viên làm tròn nhiệm vụ đối với Đảng, đối với Nhà nước, làm gương mẫu tốt cho nhân dân. Do đó, mà góp phần vào việc củng cố Đảng về tư tưởng, về tổ chức”.

Thực tiễn của 75 năm qua cũng đã minh chứng hùng hồn rằng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ngành Kiểm tra Đảng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ cách mạng, giai đoạn lịch sử; tích cực chủ động thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng, cũng như phục vụ đắc lực nhiệm vụ cấp ủy theo Điều 30, Điều lệ Đảng; xứng đáng là chỗ dựa vững chắc, niềm tin tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Qua đó bồi dưỡng lý tưởng, lẽ sống; xây dựng niềm tin, định hướng những giá trị đạo đức đúng đắn cho các đối tượng được kiểm tra, giám sát; thúc đẩy đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ làm công tác kiểm tra làm việc tích cực, sáng tạo hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần lập nên những kỳ tích tích về tất cả mọi mặt: Chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, ngoại giao; đưa dân tộc ta hội nhập với xu thế toàn cầu hóa trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Xuất phát từ yêu cầu chính trị và công tác xây dựng Đảng, trong quá trình triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Ngành Kiểm tra Đảng luôn chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả và xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong từng thời kỳ, tùy vào đặc điểm tình hình của từng địa phương để nắm bắt tình hình qua các kênh thông tin, nhất là trong thời kỳ khoa học công nghệ 4.0; triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ cũng như nhiệm vụ cấp ủy giao, nhất là những vấn đề nhậy cảm mà dư luận quan tâm, những vụ việc liên quan đến lĩnh vực tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; từ đó tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, được coi là “thương hiệu”, là “thanh bảo kiếm” trong công tác xây dựng Đảng. Qua đó, không ngừng nâng cao năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, theo phương châm “công minh, chính xác, kịp thời”. Và thật đáng trân trọng biết dường nào, xuyên suốt trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng là sợi chỉ đỏ lan tỏa tính “nhân văn, nhân đạo, nhân ái, nhân nghĩa, nhân tình” để xây dựng những chuẩn mực trong nghiệp vụ chuyên môn và đạo đức của người cán bộ, đảng viên, nhất là người cán bộ kiểm tra theo truyền thống của Ngành “Tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy với nhiệm vụ, trung thực, liêm khiết, đoàn kết, kỷ luật”.

Những minh chứng cho vấn đề này đó là, trong thời gian gần đây nhiều vụ việc tham nhũng, tiêu cực xảy ra từ lâu hoặc mới xảy ra nhưng thuộc lĩnh vực chuyên môn sâu, mang tính phức tạp, nhạy cảm những tưởng chừng bị “chìm xuồng”, những tưởng được coi như một “mặc định” với “kim bài miễn tử” đối với một số đối tượng, nhất là đối với cán bộ cấp cao. Thế nhưng khi có sự vào cuộc của Ngành Kiểm tra Đảng, nhất là Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì sự việc được thẩm tra, xác minh đầy đủ, làm rõ kết luận đúng đắn, khách quan những khuyết điểm, sai phạm, làm cơ sở để xử lý đối với tổ chức và đảng viên phù hợp với nội dung, tính chất, mức độ và hậu quả trong từng hành vi vi phạm theo phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Bên cạnh đó, trong quá trình xử lý đều được công khai trên các phương tiện thông tin chính thống, được dư luận hoan nghênh đồng tình ủng hộ, từ đó ngày càng củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Cụ thể, trong thời gian gần đây, nhất là vào năm 2022, việc xử lý một số tổ chức đảng và cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, với các chức danh bộ trưởng, thứ trưởng, bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, ngay cả là Ủy viên Bộ Chính trị. Qua đó giúp cho tổ chức đảng và đảng viên nhận thức đúng đắn để từng bước khắc phục những khuyết điểm, vi phạm; phải “tâm phục, khẩu phục”, góp phần củng cố mối đoàn kết, thống nhất nội bộ nhằm lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, của cá nhân. Chính vì thế, công tác kiểm tra, giám sát luôn được xác định “là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng; là bộ phận trực tiếp, thường xuyên của toàn Đảng”. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, sự nghiệp đổi mới của đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đã và đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với sự hình thành, phát triển tư tưởng và những phẩm chất đạo đức truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam, từ đó cũng đặt ra những thuận lợi và thử thách đối với toàn Đảng, toàn Dân và toàn quân ta trong lĩnh vực tư tưởng đạo đức. Đặc biệt, trong lúc Đảng ta đã và đang thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII, và Kết luận Hội nghị  Trung ương 4, khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; gắn với Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khoá XIII) tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị (khoá XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chính vì thế, hơn bao giờ hết, để tiếp tục củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, Ngành Kiểm tra Đảng đã và đang được đổi mới đáp ứng với yêu cầu thực tiễn. Đó là, xây dựng mô hình kiểm tra, tăng thẩm quyền cho ủy ban kiểm tra các cấp theo Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; lựa chọn, đào tạo, bố trí có thể điều động, luân chuyển cán bộ theo Quy định 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Đồng thời, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền về chính sách đãi ngộ phù hợp cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra ở cấp cơ sở.

Với những kết quả đã đạt được trong 75 năm qua, Ngành Kiểm tra Đảng đã được Đảng, Nhà nước tặng rất nhiều phần thưởng cao quý điển hình là Huân chương Sao Vàng vào năm 2008 nhân dịp Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng.

 

Đại biểu UBKT Đảng ủy Khối tham gia Đoàn công tác của UBKT Tỉnh uỷ Nam Định thăm Đồi Pụ Miếu, nơi tiền thân thành lập ngành kiểm tra Đảng

 

Hướng tới kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Kiểm tra Đảng; với quyết tâm cao thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ I; Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 18/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021-2025”; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng tới cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; ban hành Kế hoạch số 15-KH/ĐUK, ngày 16/8/2021 về việc thực hiện Nghị quyết 08 của Tỉnh ủy; chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm trong Đảng bộ. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nhiệm vụ, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối kiểm tra 728 tổ chức đảng, 710 đảng viên; giám sát 530 tổ chức đảng, 540 đảng viên. Trong đó kiểm tra, giám sát 109 lượt đối với 105/152 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối đạt 69,0 % chỉ tiêu kế hoạch thực hiện Nghị quyết 08 đề ra. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 36 đảng viên là lãnh đạo cấp ủy các cấp trong đó có 12/36 cấp ủy viên cấp Khối được kiểm tra, giám sát đạt 33,3% tổng số cấp ủy viên được kiểm tra, giám sát và đạt 66,7% chỉ tiêu kế hoạch thực hiện Nghị quyết 08 đề ra. Cấp ủy cơ sở kiểm tra 641 tổ chức đảng, 689 đảng viên, giám sát 264 tổ chức đảng, 517 đảng viên. UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra 26 tổ chức đảng, giám sát 222 tổ chức đảng.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo UBKT Đảng ủy Khối tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 02 tổ chức Đảng, 01 đảng viên. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức đảng và 5 đảng viên. Qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật 04 đảng viên (cách chức 1 đảng viên, cảnh cáo 1 đảng viên và khiển trách 2 đảng viên). Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên; kịp thời xử lý, đề nghị xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm theo thẩm quyền, giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, dấu hiệu vi phạm từ khi mới manh nha nhằm ổn định tình hình.

Công tác thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo được thực hiện nghiêm túc, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ đã thi hành kỷ luật 72 đảng viên (khiển trách 52 đảng viên, cảnh cáo 5 đảng viên, cách chức 01 đảng viên, khai trừ 14 đảng viên); trong đó Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kỷ luật khai trừ 01 đảng viên, UBKT Đảng ủy Khối kỷ luật (khiển trách 01 đảng viên, khai trừ 13 đảng viên); cấp ủy UBKT cơ sở thi hành kỷ luật 57 đảng viên (khiển trách 51 đảng viên, cảnh cáo 05 đảng viên, cách chức 01 đảng viên). Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiếp nhận 06 đơn tố cáo trong đó chỉ đạo giải quyết xong 05 đơn tố cáo, 01 đơn tố cáo chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết.

Công tác giám sát thường xuyên được quan tâm thực hiện, trong đó tập trung giám sát tổ chức đảng cấp dưới, cấp uỷ viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp uỷ cùng cấp quản lý trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng; Pháp luật của Nhà nước. Việc quản lý cán bộ, đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên; những nơi khó khăn, gợn cộm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Qua công tác kiểm tra, giám sát cấp ủy các cấp trong Đảng bộ đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng, đảng viên phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, xem xét xử lý, kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, ổn định tình hình tại cơ sở; củng cố, nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, đồng thời giải thể tổ chức đảng không còn đủ điều kiện hoạt động.

Việc tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ được quan tâm thực hiện. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội đến nay Đảng ủy Khối đã tổ chức 02 hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, trong đó 01 hội nghị tập huấn cho các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối, cán bộ chuyên trách cơ quan Đảng ủy Khối và các đồng chí làm công tác kiểm tra tại đảng bộ, chi bộ cơ sở; 01 hội nghị tập huấn cho 642 đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022- 2025. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát, cung cấp tài liệu nghiệp vụ kiểm tra, giám sát trên trang Thông tin điện tử (Website) của Đảng ủy Khối; xây dựng bài viết tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành hành kỷ luật của Đảng đăng trên Báo Nam Định, tạp chí Việt Nam Hội nhập… chỉ đạo, đôn đốc cấp ủy cơ sở mua sách hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng do Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát hành.

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của UBKT các cấp trong Đảng bộ khối được quan tâm thực hiện thường xuyên. Đảng ủy Khối đã đề nghị chuyển đổi cơ cấu và kiện toàn, bổ sung 01 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025; quyết định kiện toàn UBKT và các chức danh của UBKT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 25 đảng bộ cơ sở. Làm thủ tục chuyển 06 UBKT đảng ủy cơ sở thuộc khối ngân hàng về trực thuộc đảng ủy ngành dọc ngân hàng Trung ương. C 02 cán bộ chuyên trách cơ quan UBKT Đảng ủy Khối tham gia tập huấn nghiệp vụ kiểm tra viên chính do UBKT Trung ương tổ chức; tham gia tập huấn cài đặt, khai thác, sử dụng các phần mềm của ngành kiểm tra Đảng do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức.Cơ quan UBKT Đảng ủy Khối đăng ký với hội đồng sáng kiến Cơ quan Đảng ủy Khối thực hiện sáng kiến: “Nâng cao chất lượng công tác giám sát chuyên đề đối với các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Bí thư, phó bí thư các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối về việc thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, ...”.

Phát huy kết quả đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ I; Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 18/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra, thời gian tới cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Đảng, Đảng ủy Khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên về việc quán triệt, triển khai thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng; pháp luật của Nhà nước; việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 21- KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên; việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Kế hoạch số 15-KH/ĐUK, ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc thực hiện Nghị quyết số 08 của Tỉnh ủy, phấn đấu đến hết nhiệm kỳ 100% cấp ủy, tổ chức đảng và 50% trở lên cấp ủy viên các cấp được kiểm tra, giám sát.

Kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên với kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, kiểm tra đột xuất; nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm phải kịp thời chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; làm tốt công tác tự kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, khuyết điểm ngay tại cơ sở. Tập trung giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại theo thẩm quyền; kịp thời xử lý, đề nghị xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm theo quy định. Thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp trong Đảng bộ.  

                                                                                   UBKT ĐẢNG ỦY KHỐI

 

----------------------------------------------------------------

 

Ghi chú: Bài viết có sử dụng nguồn từ Ban quản lý di tích lịch sử sinh thái ATK Định Hoá, Thái Nguyên; website của UBND tỉnh Bắc Ninh; Báo cáo kết quả hoạt động công tác của Đảng uỷ Khối CCQ và DN tỉnh Nam Định.

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết