TÁC PHẨM THAM DỰ GIẢI BÁO CHÍ BÚA LIỀM VÀNG LẦN THỨ VII-2022

Thứ 4, Ngày 12 / 10 / 2022

Giải pháp linh hoạt thúc đẩy phát triển Đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân (kỳ 2)

 Kỳ II: Đẩy mạnh phát triển Đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân

Công tác phát triển Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân (KTTN) đứng trước những khó khăn phức tạp do đặc thù về tổ chức hoạt động của doanh nghiệp đang đặt ra những yêu cầu mới, các giải pháp linh hoạt để đẩy mạnh phát triển tổ chức đảng.


Sản xuất hàng may mặc, quần áo bảo hộ ở Công ty Cổ phần Nam Tiệp, Cụm CN An Xá, tp. Nam Định - Ảnh: Hoàng Tuấn

Nhận thức tầm quan trọng của việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong các loại hình doanh nghiệp ngoài Nhà nước, với phương châm ở đâu có quần chúng ở đó có tổ chức đảng, không để địa bàn “trắng” tổ chức đảng, Trung ương đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ này. Đó là Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 23-11-1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) “Về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các đơn vị KTTN, công ty TNHH, công ty cổ phần tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”; Kết luận số 80-KL/TW ngày 29-7-2010 của Ban Bí thư (khóa X) “Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) trong tình hình mới”; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18-3-2019 của Ban Bí thư (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị KTTN”. Thực hiện các quan điểm của Đảng, nhiều năm qua công tác xây dựng Đảng trong các đơn vị KTTN doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có những chuyển biến tích cực.

 

Để công tác củng cố, phát triển tổ chức đảng và tăng cường kết nạp đảng viên trong đơn vị KTTN trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18-3-2019 của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã triển khai Đề án “Phát triển mới và củng cố, kiện toàn, từng bước hoàn thiện phương thức hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong đơn vị KTTN giai đoạn 2008-2010” và tiếp tục triển khai giai đoạn tiếp theo; Ban hành Chỉ thị số 03-CT/ĐUK ngày 9-5-2011 về việc “Phát triển, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong đơn vị KTTN”; Kế hoạch số 06-KH/ĐUK, ngày 10-5-2011 về “Tăng cường vận động, phát triển tổ chức cơ sở đảng trong đơn vị KTTN”, Kế hoạch số 02-KH/ĐUK, ngày 24-12-2020 về “củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân”; Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW. Ký kết Quy chế phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về công tác phát triển đảng viên và tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp ở các khu công nghiệp tỉnh; trong đó chú trọng đến một số vấn đề cơ bản về chỉ tiêu thành lập; quy trình vận động thành lập, gồm: tiêu chí lựa chọn thành lập, tiến hành khảo sát thực tế các doanh nghiệp, nắm bắt những khó khăn để tuyên truyền, vận động cho sát thực việc thành lập và cuối cùng là tiến hành các bước vận động thành lập tổ chức cơ sở đảng.

 

Thường xuyên phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, cán bộ chuyên viên có bề dày kinh nghiệm đến các doanh nghiệp giới thiệu mô hình, tổ chức tọa đàm, trao đổi phương thức thành lập, hoạt động của tổ chức đảng tới đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động, như hội nghị chuyên đề về “Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong đơn vị KTTN”, “Tăng cường xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng trong các đơn vị KTTN”; mời chủ doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng tham gia để tuyên truyền về vai trò của tổ chức đảng và đảng viên trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp; xây dựng chỉ tiêu cụ thể về phát triển tổ chức đảng trong đơn vị KTTN từng năm và cả nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối luôn quan tâm chỉ đạo củng cố, kiện toàn, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, đặc biệt là bí thư cấp ủy và đội ngũ đảng viên để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong đơn vị KTTN… Các cấp uỷ cơ sở căn cứ vào tình hình đơn vị, xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cho các tổ chức đoàn thể (Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Công đoàn) hàng quý, 6 tháng lựa chọn, giới thiệu đoàn viên, quần chúng ưu tú cho cấp uỷ xem xét quyết định cử và tạo điều kiện cho quần chúng đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng theo quy định. Đảng uỷ Khối tăng cường mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các quần chúng ưu tú là đối tượng kết nạp Đảng của cơ sở cho phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp. Mỗi năm, trong 2-3 lớp do Đảng ủy Khối mở có từ 10 đến 15 quần chúng của các tổ chức đảng ở đơn vị KTTN.

 

Đối với các tổ chức đảng trong đơn vị KTTN, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi thành lập đa số có số lượng đảng viên ít, thường chỉ từ 3-6 đảng viên. Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối luôn chỉ đạo các chi bộ này hàng năm có kế hoạch bồi dưỡng kết nạp đảng, tập trung vào những quần chúng là cán bộ trẻ, công nhân kỹ thuật cao, cán bộ giữ các vị trí từ tổ trưởng trở lên. Nhờ đó công tác phát triển tổ chức Đảng trong các đơn vị KTTN đã đạt những kết quả tích cực. Từ năm 2008 đến nay, đã phát triển thêm 24 tổ chức cơ sở đảng. Các tổ chức cơ sở đảng khi thành lập đều là chi bộ, đến nay đã phát triển 4 chi bộ cơ sở lên thành Đảng bộ cơ sở (Đảng bộ Công ty TNHH Nam Dược; Đảng bộ Công ty cổ phần Xây dựng Tiến Triển; Đảng bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội; Đảng bộ Công ty cổ phần Xây dựng và PTNT). Từ năm 2016 đến nay, Đảng bộ Khối đã kết nạp mới 850 đảng viên ở các doanh nghiệp. Toàn tỉnh có hơn 2.800 đảng viên tham gia trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước (chiếm khoảng 2,6% tổng số đảng viên). Ngoài ra, có gần 2.000 đảng viên tham gia làm kinh tế hộ cá thể, tiểu chủ… Phần lớn các đảng viên này đều thực hiện tốt Quy định số 15 và Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về đảng viên làm KTTN.

 

Theo đồng chí Vũ Tất Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên trong khu vực đơn vị KTTN thời gian tới, cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp. Trong đó, các cấp ủy cần tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18-3-2019, của Ban Bí thư, về “Tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị KTTN”, cũng như các chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Tiếp tục nghiên cứu quy định tổ chức đảng trong các đơn vị KTTN là tổ chức đặc thù, khác với tổ chức đảng trong các cơ quan Nhà nước như quy định về chế độ sinh hoạt Đảng; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng trong các đơn vị KTTN theo hướng gọn, chất lượng, đi vào trọng tâm, trọng điểm. Bên cạnh đó, các cấp ủy cần tuyên truyền, vận động, ưu tiên phát triển các chủ doanh nghiệp trở thành đảng viên và là bí thư chi bộ, đảng bộ tại các đơn vị KTTN.

 

KTTN ngày càng khẳng định vai trò to lớn trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Việc đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng đối với khu vực KTTN trở thành yêu cầu cấp thiết, vừa góp phần định hướng tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng, bình đẳng, từ đó quy tụ, khơi dậy khát vọng, giải phóng và huy động những nguồn lực to lớn, tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế và kịp thời điều chỉnh, uốn nắn những bất cập, hạn chế, yếu kém phát sinh. Đồng thời giúp doanh nghiệp thường xuyên nắm bắt diễn biến kinh tế, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế và theo sát chỉ đạo từ các cấp ủy, chính quyền địa phương, từ đó doanh nghiệp đưa ra những định hướng phù hợp trong hoạt động SXKD phát triển an toàn, hiệu quả./.

 

Nguyễn Văn Quyến - Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết