Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

Thứ 2, Ngày 11 / 12 / 2023

Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

     Ngày 1-12, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 cho hơn 200 đại biểu là đại diện lãnh đạo, chuyên viên, công chức, viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự tập huấn.
 
Các đại biểu tham dự tập huấn.

     Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương truyền đạt các nội dung gồm: Một số điểm mới của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; định hướng cơ bản tại dự thảo Nghị định của Chính phủ về việc thi hành Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; việc hưởng ứng và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua theo chuyên đề; việc lập hồ sơ đề nghị xét công nhận hiệu quả sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học làm căn cứ xét khen thưởng; thủ tục, hồ sơ đề nghị xét khen thưởng... Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã tiến hành thảo luận, giải đáp những vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị, địa phương.

     Thông qua hội nghị tập huấn, các cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng được nâng cao kiến thức, kỹ năng trong công tác tham mưu, tổ chức triển khai các phong trào thi đua và trong công tác khen thưởng tại các đơn vị, địa phương, góp phần nâng cao chất lượng trong công tác thi đua, khen thưởng thời gian tới./.

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết