TÁC PHẨM THAM DỰ GIẢI BÁO CHÍ BÚA LIỀM VÀNG LẦN THỨ VI-2021

Thứ 5, Ngày 14 / 10 / 2021

Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở

 Thời gian qua, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó, tập trung vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, coi đây là khâu đột phá trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cho tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. 

Cán bộ Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn người dân đến giao dịch tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh.

Ảnh: Việt Thắng

Lựa chọn chủ đề trong mỗi kỳ sinh hoạt

Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (Đảng bộ Khối) hiện có 158 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; trong đó 80 đảng bộ và 78 chi bộ cơ sở; có 659 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với tổng số trên 8.500 đảng viên, sinh hoạt trong các loại hình gồm: 45 cơ quan hành chính, 19 đơn vị sự nghiệp, 22 doanh nghiệp có vốn Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, 9 doanh nghiệp vốn Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống; 63 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp 100% vốn của cổ đông và 1 tổ chức cơ sở Đảng trong loại hình khác. Xác định rõ sinh hoạt chi bộ là một trong những nội dung cơ bản của công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Khối đã quán triệt, triển khai và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ.

Đến dự buổi sinh hoạt chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh, đồng chí Lê Thị Thúy Nhài, Phó Chủ tịch Hội, Bí thư Chi bộ cho biết: “Hàng năm, chi bộ tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên học tập chuyên đề dưới các hình thức như: Học trực tuyến qua kênh của Đài PT và TH Nam Định, mời báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hoặc Ban chi ủy trực tiếp truyền đạt. Qua đó cán bộ, đảng viên trong chi bộ nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan”. Bên cạnh đó, trong các kỳ sinh hoạt chi bộ hàng tháng Ban chi ủy đều thông báo các văn bản mới, tình hình thời sự và những nội dung liên quan đến việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4... tới đảng viên. Chẳng hạn về chuyên đề tháng 8-2021, chủ đề sinh hoạt được lựa chọn là “Phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Các đảng viên dự sinh hoạt sau khi nghe đều tham gia đóng góp ý kiến, tạo không khí sôi nổi. Sau các đợt học tập chuyên đề hàng năm, 100% cán bộ đảng viên và cán bộ công chức trong cơ quan Hội LHPN tỉnh đều viết thu hoạch, chủ động xây dựng kế hoạch công tác, xác định mục tiêu phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức lối sống của cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. 

Tại Đảng bộ Công ty Cổ phần Dây lưới thép Nam Định (Winesco) việc sinh hoạt chi bộ lại gắn với triển khai các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty. Đồng chí Trần Chuyên Tú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Kế hoạch vật tư kiêm Bí thư chi bộ Khối Kế hoạch - Tài vụ Công ty cho biết: “Là đảng bộ thuộc loại hình doanh nghiệp nên các buổi sinh hoạt chi bộ đều gắn với sinh hoạt chuyên môn, triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty”. Hiện, Đảng bộ Công ty có 4 chi bộ với 53 đảng viên (trong đó có 2 đảng viên dự bị) trong tổng số 285 cán bộ, công nhân viên. Căn cứ điều kiện thực tế Đảng ủy Công ty cùng với Ban Giám đốc đã đoàn kết, thống nhất đề ra các giải pháp cụ thể. Do đặc thù công việc, các đảng viên phải chia ca sản xuất, nên hàng tháng sinh hoạt chi bộ đều gắn với triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Trong đó, nội dung sinh hoạt đều hướng tới đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm; đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của thị trường; duy trì sản xuất ổn định, đảm bảo việc làm, thu nhập cho cán bộ, công nhân viên và người lao động, đặc biệt là trong điều kiện sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. 


Bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối vẫn còn những hạn chế, bất cập. Một số Ban chi ủy, chi bộ chưa duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định; có nơi Ban chi ủy chưa làm tốt việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ, chất lượng sinh hoạt còn hạn chế. Một số chi bộ vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; chưa chú trọng nắm tình hình tư tưởng đảng viên. Nội dung sinh hoạt còn đơn điệu, nghèo nàn, chưa phát huy được quyền của đảng viên… Đặc biệt, ở một số chi bộ trong các doanh nghiệp, nhất là chi bộ trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đảng viên làm việc phân tán, theo ca, công việc chuyên môn nhiều áp lực, chưa quan tâm, tạo điều kiện cho hoạt động công tác Đảng; chi bộ chưa thể hiện rõ vai trò là nơi lãnh đạo, giáo dục, quản lý, kiểm tra, giám sát và rèn luyện đội ngũ đảng viên. 


 

Sản xuất lưới B40, B41 ở Công ty cổ phần Dây lưới thép Nam Định.

Ảnh: Hoàng Tuấn


Giải pháp đột phá

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, các tổ chức cơ sở đảng cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục đổi mới sinh hoạt chi bộ, đánh giá chất lượng theo Quy định số 1178-QĐ/TU ngày 12-6-2019 của Ban TVTU “Về việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ”, thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng cấp ủy; đặc biệt là đồng chí bí thư chi bộ. Đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tổ chức sinh hoạt cho bí thư chi bộ. Quy định rõ trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt Đảng và thực hiện nhiệm vụ được chi bộ phân công; trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ trong việc duy trì, điều hành và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. 

Các đảng ủy cơ sở cần lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ trong từng giai đoạn, kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu liên quan để các chi bộ sinh hoạt. Hàng tháng tổ chức sinh hoạt đảng ủy, triển khai nhiệm vụ đến các chi bộ trực thuộc, kịp thời thông báo kết luận nội dung sinh hoạt đảng ủy đến các chi bộ. Chủ động phân công cấp ủy viên phụ trách các chi bộ, định kỳ hoặc đột xuất dự sinh hoạt chi bộ để kịp thời rút kinh nghiệm, có biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể. Trước khi sinh hoạt chi bộ, Ban chi ủy phải chuẩn bị kỹ nội dung, đồng thời thông báo trước nội dung, thời gian, địa điểm cho đảng viên biết để chủ động bố trí thời gian dự sinh hoạt và chuẩn bị ý kiến phát biểu. Ban chi ủy cần xác định và chọn những việc cụ thể, thiết yếu liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và quyền lợi của đảng viên, quần chúng, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để đưa ra thảo luận, bàn biện pháp khắc phục, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình. 

Đối với chi bộ trong các doanh nghiệp, Ban chi ủy cần xây dựng quy chế phối hợp giữa cấp ủy với chủ doanh nghiệp để ban giám đốc doanh nghiệp quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất và thời gian cho hoạt động của các tổ chức đảng, đặc biệt là việc sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng đảm bảo nội dung, thời gian quy định. Phối hợp thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Bên cạnh đó, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của các cấp ủy cấp trên trực tiếp trong việc sinh hoạt chi bộ đối với cấp dưới; thành lập tổ công tác dự sinh hoạt chi bộ, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm của các ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ cấp trên được phân công phụ trách, qua đó kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong sinh hoạt chi bộ.

Việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và xây dựng đội ngũ đảng viên chất lượng là vấn đề cốt lõi để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đây là điều kiện cơ bản để chi bộ thực sự là người tổ chức, lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước tại cơ sở./.

Nguyễn Văn Quyến 
(Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh)

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết