Tổ chức thành công Đại hội điểm Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Cao đằng Kinh tế và Công nghệ Nam Định, nhiệm kỳ 2022-2025

Thứ 5, Ngày 07 / 07 / 2022

Tổ chức thành công Đại hội điểm Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Cao đằng Kinh tế và Công nghệ Nam Định, nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/ĐUK, ngày 28/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối về việc Đại hội Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022-2025. 

Sáng ngày 30/6, Chi bộ Phòng Đào tạo được Đảng bộ Trường Cao đằng Kinh tế và Công nghệ Nam Định lựa chọn tổ chức Đại hội điểm để các Chi bộ đến học tập, rút kinh nghiệm trong lãnh đạo Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Chi bộ được chọn làm điểm đã tổ chức Đại hội theo đúng Điều lệ Đảng.

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đã bám sát tình hình, nhiệm vụ của nhà trường. Công tác nhân sự được thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của Đảng. Công tác điều hành bầu cử Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc bầu cử trong Đảng.

Ngay sau Đại hội điểm Chi bộ Phòng Đào tạo tổ chức thành công, đồng chí Bí thư Đảng ủy nhà trường đã tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm, 18 Chi bộ còn lại phấn đấu lãnh đạo hoàn thành việc tổ chức Đại hội trước ngày 10/7/2022.

 

Nguyễn Hồng Ánh

Ban Dân vận - Nội chính

.:: Các bài viết liên quan

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết