Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới

Thứ 6, Ngày 06 / 01 / 2023

Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới

     Ngày 23-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Minh Thắng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.


Các đại biểu tham dự hội nghị.

     Năm 2022, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, công tác dân vận của tỉnh có những chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản về công tác dân vận, tôn giáo, quy chế dân chủ ở cơ sở. Công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước được đẩy mạnh, tập trung phòng, chống dịch COVID-19, cải cách hành chính, thực hiện đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Lực lượng vũ trang tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ gắn bó với nhân dân. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội...  Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, góp phần gắn kết, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước. Ban dân vận các cấp đã tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy tạo sự đồng bộ, hiệu quả hơn trong công tác dân vận, góp phần tăng cường đồng thuận trong nhân dân, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

     Năm 2023, hệ thống dân vận các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy các cấp về công tác dân vận. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, xây dựng khối đoàn kết toàn dân góp phần củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; về công tác tôn giáo; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tập trung làm tốt công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận...


Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

     Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ của các cấp ủy, chính quyền và hệ thống dân vận về công tác dân vận trong hệ thống chính trị, góp phần tích cực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác dân vận, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị hệ thống dân vận các cấp bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh đối với công tác dân vận; tham mưu ban hành nghị quyết về nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình nhân dân, sâu sát cơ sở, nhất là liên quan đến đời sống nhân dân; lắng nghe, tập hợp tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân; nắm chắc tình hình tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn. Tham mưu chỉ đạo tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” để trở thành phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trong các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân./.

Tin, ảnh: Văn Huỳnh (Nguồn: Báo Nam Định)

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết