TÁC PHẨM THAM DỰ GIẢI BÁO CHÍ BÚA LIỀM VÀNG LẦN THỨ VI-2021

Thứ 6, Ngày 08 / 10 / 2021

Ðẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong sinh viên

      Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (Đảng ủy Khối) hiện đang quản lý 9 đảng bộ, chi bộ của các trường đại học, cao đẳng với 1.248 đảng viên. Những năm qua, Đảng ủy Khối và cấp ủy Đảng các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp hữu hiệu tăng cường công tác phát triển Đảng trong sinh viên. Số lượng và chất lượng đảng viên là sinh viên ngày càng tăng, đây là nguồn nhân lực có trình độ, nhận thức chính trị góp phần nâng cao sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng.


Chi bộ sinh viên, Đảng bộ Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tổ chức kết nạp đảng viên mới (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).
            N gay từ đầu các nhiệm kỳ đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đều chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng khối trường học đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong sinh viên với các chỉ tiêu, giải pháp thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của các nhà trường. Trong đó, duy trì tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng và sinh viên. Trong tháng 5-2021, Đảng ủy Khối đã ban hành Công văn số 115-CV/ĐUK về việc “Tăng cường công tác phát triển đảng viên mới trong thời gian tới” và kế hoạch tổ chức tọa đàm “Tăng cường công tác phát triển đảng viên đối với sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng” để lắng nghe cấp ủy Đảng các trường đại học, cao đẳng trao đổi, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, những giải pháp hiệu quả, những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức phát triển Đảng trong nhà trường, đồng thời tiếp thu những đề xuất để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối về công tác phát triển đảng viên trong sinh viên.

           Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối, trong các nhiệm kỳ đại hội và chương trình công tác hàng năm, cấp ủy Đảng các trường đại học, cao đẳng đều đề ra chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới, trong đó có chỉ tiêu kết nạp Đảng trong sinh viên. Hàng năm cấp ủy các nhà trường đều tích cực tổ chức các hoạt động bồi dưỡng tạo nguồn như: Ban hành hướng dẫn, tiêu chuẩn, quy trình xét quần chúng ưu tú đi học lớp đối tượng kết nạp Đảng, kết nạp đảng viên mới đảm bảo quy định của Điều lệ Đảng, phù hợp với tình hình nhà trường và đưa vào chương trình, nội dung học tập ngay từ tuần giáo dục công dân đầu khóa. Một số cấp ủy Đảng như: Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp, Trường Đại học Điều dưỡng, Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định đã chủ động xây dựng kế hoạch đề nghị Đảng ủy Khối mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị giành cho đối tượng kết nạp Đảng ngay tại trường để thuận tiện cho học tập, đảm bảo chất lượng và có ý nghĩa tuyên truyền sâu rộng trong sinh viên. Cấp ủy các trường đại học, cao đẳng đã thành lập Chi bộ Phòng công tác sinh viên để tạo thuận lợi cho đảng viên là sinh viên hoạt động và sinh hoạt Đảng. Bên cạnh đó, cấp ủy các trường chỉ đạo tổ chức đoàn thể phối hợp với các phòng, khoa chuyên môn tích cực tuyên truyền Chủ nghĩa Mác - Lê-nin; tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua; qua đó hình thành lý tưởng, động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho các đoàn viên sinh viên như các phong trào: “Thắp sáng ước mơ”, “Rèn đức luyện tài”, “Sao tháng giêng”, “Sáng tạo khởi nghiệp”, “Sinh viên nghiên cứu khoa học”, “Tiếp sức mùa thi”, “Mùa hè xanh”, “Ngày chủ nhật đỏ”, “Đền ơn đáp nghĩa”, nhân đạo, từ thiện... Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều đoàn viên ưu tú được tổ chức Đoàn giới thiệu để cấp ủy các nhà trường xem xét, cử đi học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng. PGS, TS Lê Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định cho biết: “Xác định công tác tạo nguồn bồi dưỡng, kết nạp đảng viên là sinh viên có vai trò quan trọng giúp nhà trường làm tốt công tác phát triển Đảng và nâng cao chất lượng đào tạo, Đảng ủy trường luôn chú trọng nâng cao chất lượng đoàn viên thông qua việc thường xuyên tổ chức các phong trào thiết thực, phù hợp để tập hợp thanh niên. Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức thực hiện các chương trình, hoạt động phong trào, tạo môi trường cho đoàn viên rèn luyện và trưởng thành. Cụ thể, trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch COVID-19, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã kêu gọi cán bộ, giảng viên, sinh viên bằng những việc làm thiết thực cùng với nhân dân cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh. Hiện đã có 50 cán bộ, giảng viên và hơn 300 sinh viên của trường đã đăng ký tình nguyện sẵn sàng lên đường chi viện cho các địa phương chống dịch. Ngày 28-5-2021, nhà trường đã có 54 tình nguyện viên là những giảng viên, bác sĩ, điều dưỡng và sinh viên lên đường đến “tâm dịch” tỉnh Bắc Giang để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19... Các hoạt động trên đã giúp sinh viên thử thách, rèn luyện, phấn đấu và cũng là cơ hội để BCH Đoàn trường phát hiện đoàn viên ưu tú giới thiệu bồi dưỡng kết nạp Đảng. Từ năm 2020 đến nay, Trường Đại học Điểu dưỡng Nam Định kết nạp 97 đảng viên, trong đó có 86 đảng viên là sinh viên”. Với sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy Khối và sự vào cuộc của cấp ủy Đảng các trường đại học, cao đẳng, từ năm 2015 đến nay, đã có 437 sinh viên của các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Đảng bộ Khối được kết nạp Đảng.

           Đồng chí Nguyễn Tài Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cho biết: Để khơi dậy nguồn dự bị hùng hậu từ sinh viên cho công tác phát triển Đảng, góp phần thực hiện chỉ tiêu kết nạp 1.500 đảng viên mới trở lên theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, thời gian tới, Đảng ủy Khối tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy cơ sở đẩy mạnh công tác bồi dưỡng tạo nguồn và phát triển đảng viên đối với sinh viên. Tổ chức các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú dự học tại Đảng ủy Khối và tại các nhà trường. Cấp ủy các nhà trường tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bồi dưỡng tạo nguồn và phát triển đảng viên đối với sinh viên, đặt ra chỉ tiêu, xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện sát tình hình thực tế. Chỉ đạo quyết liệt, gắn trách nhiệm tổ chức thực hiện đối với các chi bộ trực thuộc, tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, Phòng Công tác sinh viên, cán bộ, đảng viên, giảng viên. Tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn, quy trình xét quần chúng ưu tú đi học lớp đối tượng kết nạp Đảng, xét kết nạp đảng viên đối với sinh viên theo Điều lệ Đảng, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường. Phát huy vai trò tổ chức Đoàn trong việc tổ chức các phong trào thi đua, tạo môi trường để sinh viên có nhiều cơ hội rèn luyện tu dưỡng và thể hiện năng lực học tập chuyên môn, năng lực hoạt động xã hội; tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng sống, chuẩn bị hành trang bước vào cuộc sống bản thân, cống hiến cho xã hội và cộng đồng. Triển khai quyết liệt, dân chủ, công khai kết quả công tác bồi dưỡng tạo nguồn và phát triển đảng viên đối với sinh viên./.

Bài và ảnhĐặng Vũ Cường
(Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh)

.:: Các bài viết liên quan

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết