TÁC PHẨM THAM DỰ GIẢI BÁO CHÍ BÚA LIỀM VÀNG LẦN THỨ VI-2021

Thứ 4, Ngày 06 / 10 / 2021

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở Ðảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

 Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (Đảng bộ Khối) hiện có 159 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; trong đó 80 đảng bộ và 79 chi bộ cơ sở. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác dân vận, thời gian qua, Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sâu rộng, đồng bộ, hiệu quả công tác dân vận trong toàn Đảng bộ, góp phần tăng cường công tác xây dựng Đảng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

                  Cán bộ, nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân.
       Hàng năm Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy về thực hiện công tác dân vận phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối và cơ sở. Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể chính trị như: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh thường xuyên đưa nội dung công tác dân vận trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để quán triệt, triển khai đến đoàn viên, hội viên. Qua đó đã nâng cao nhận thức, ý thức và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về công tác dân vận. Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện nghiêm túc các hoạt động hưởng ứng “Năm dân vận chính quyền”, phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Đồng thời kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở từ Khối đến các tổ chức cơ sở Đảng để đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...

Từ việc tập trung chỉ đạo thực hiện công tác dân vận đã giúp cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội trong Khối nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới, coi dân vận là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Nổi bật là công tác dân vận ở các cơ quan Nhà nước đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác cải cách hành chính được tăng cường, tập trung chủ yếu vào việc tìm biện pháp nâng cao năng lực quản lý; đổi mới lề lối làm việc theo hướng công khai, dân chủ, gần dân và vì dân. Cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” hiện đại, việc bố trí phòng tiếp dân, niêm yết công khai thủ tục hành chính được xây dựng ở hầu hết cơ quan, đơn vị; phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, thực hiện nếp sống văn minh ngày càng nền nếp, đi vào chiều sâu. Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thường xuyên tổ chức đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, kịp thời giải quyết những vướng mắc, bức xúc nổi cộm từ khi mới phát sinh, không để tồn đọng, kéo dài. Qua đó, mức độ hài lòng và sự tín nhiệm của người dân, tổ chức, doanh nghiệp tăng lên.

           Điểm nhấn trong thực hiện công tác dân vận ở Đảng bộ Khối là phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng, hiệu quả. Trong đó, các cấp ủy Đảng đã gắn phong trào thi đua “Dân vận khéo” với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bằng nhiều hình thức, cách làm sáng tạo, hiệu quả, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã lan tỏa mạnh mẽ đến từng cán bộ, đảng viên, người lao động và từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Cụ thể, ngay sau khi xuất hiện dịch COVID-19, Sở Y tế đã xây dựng mô hình “Dân vận khéo trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19” được phát động sâu rộng trong cán bộ, nhân viên toàn ngành. Mặt khác, ngành Y tế tỉnh đã tham mưu với UBND, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các cấp xây dựng các phương án, kịch bản phòng, chống dịch bệnh; phối hợp với các đơn vị tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư và nhân lực để phòng, chống dịch trong tình huống dịch bùng phát mạnh... Nhờ đó đã giúp công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh được thực hiện khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng. Hiện tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối đã xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” hướng vào giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu như: “Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao”, “Nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học, kỹ thuật”, “Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”, “Lao động hiệu quả - Phát triển bền vững - Hội nhập thành công”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi một việc biết nhiều việc”, “Doanh nghiệp thân thiện với môi trường”, “Dịch vụ hoàn hảo, chất lượng cạnh tranh”... Đến nay, các đơn vị trong Đảng bộ Khối đã xây dựng được trên 200 mô hình, điển hình dân vận khéo. Nhờ đó đã nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

           Việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân vận đã nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên và vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy trong toàn Đảng bộ Khối. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng năm 2020, Đảng bộ Khối có 152/159 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 7 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ; không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Từ đầu năm đến nay, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng các cơ quan, đơn vị trong Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ chính trị theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Trong đó, đã tham mưu, chỉ đạo, góp phần vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh; thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch. Một số chỉ tiêu kinh tế có mức tăng khá so với cùng kỳ và cao hơn bình quân cả nước như: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11,5%; tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tăng 17,9%; tổng giá trị hàng xuất khẩu tăng 27,5%; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng 23%; vốn đầu tư nước ngoài tăng 2,5 lần; vốn đăng ký doanh nghiệp bằng 4,6 lần so với cùng kỳ năm 2020.

        Thời gian tới, Đảng bộ Khối tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vi, doanh nghiệp và các đoàn thể về vị trí, vai trò quan trọng của công tác dân vận và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt đầy đủ, cụ thể hóa kịp thời tinh thần nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; chú trọng việc lựa chọn lĩnh vực cụ thể, trọng tâm để phát động, gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết, rút kinh nghiệm công tác dân vận. Xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, đưa phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đi vào chiều sâu./.

Bài và ảnh: Nguyễn Thị Nga
(Đảng ủy Khối các CQ và DN tỉnh)

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết