Kết quả trọng tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định trong năm 2023

Thứ 6, Ngày 27 / 10 / 2023

Kết quả trọng tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định trong năm 2023

Thực hiện kế hoạch công tác toàn khóa và kế hoạch công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Ban Tổ chức Đảng ủy Khối đã chủ trì phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối triển khai thực hiện nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ và đã đạt được kết quả tích cực, thể hiện ở 4 nội dung nổi bật như sau:

1. Về đào tạo lý luận chính trị: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phối hợp với trường Chính trị Trường Chinh tổ chức mở 01 lớp Trung cấp lý luận chính trị cho 69 học viên; Đảng ủy Khối đã lập danh sách 06 đồng chí có đủ điều kiện, tiêu chuẩn trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý dự tuyển và đã trúng tuyển đào tạo Cao cấp lý luận chính trị (trong đó 01 đồng chí học hệ tập trung, 05 đồng chí học hệ không trập trung); cơ quan Đảng ủy Khối có 03 đồng chí đã hoàn thành chương trình đào tạo lý luận chính trị (01 đồng chí đã tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung; 02 đồng chí đã tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị).

2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ gắn với chức danh lãnh đạo quản lý: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo, rà soát và lập danh sách đăng ký 20 đồng chí đi học lớp bồi dưỡng chương trình lãnh đạo quản lý cấp phòng; 02 đồng chí đăng ký học lớp bồi dưỡng QLNN chương trình chuyên viên chính; 216 đồng chí đăng ký học lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với đối tượng 4; cử 02 đồng chí là Phó Bí thư Đảng ủy Khối tham gia lớp Bồi dưỡng cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2023 theo kế hoạch của Tỉnh.

3. Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị: Đảng ủy Khối đã mở 03 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng với 305 học viên (trong đó có 01 lớp cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp với 102 học viên); 03 bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới với 313 học viên.

4. Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ công tác Đảng: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng dành cho 637 đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tham dự.

Để tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong năm 2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề ra một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm sau:

- Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 639-QĐ/TU ngày 10/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị trong hệ thống chính trị tỉnh Nam Định.

- Phối hợp với Trường chính trị Trường Chinh tỉnh mở 01 lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung cho cán bộ, đảng viên trong Khối vào đầu năm 2024; mở lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với đối tượng 4.

- Tạo điều kiện và kịp thời đăng ký cho cán bộ, đảng viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo tiêu chuẩn chức danh quy hoạch, bổ nhiệm.

- Tổ chức các lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đối tượng kết nạp đảng và Đảng viên mới, đáp ứng kịp thời nhu cầu công tác phát triển đảng trong toàn Khối. Quan tâm mở lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đối tượng kết nạp đảng trong các trường cao đẳng, đại học có tổ chức đảng trực thuộc khối đề nghị. Phối hợp với Ban Quản lý các khu Công nghiệp tỉnh mở lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đối tượng kết nạp đảng tại các doanh nghiệp khu công nghiệp chưa có tổ chức đảng.

- Đối với lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đối tượng kết nạp đảng và Đảng viên mới, Đảng ủy Khối tập trung đổi mới phương pháp truyền đạt, gắn lý luận với thực tiễn; làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng cán bộ, đảng viên có kết quả cao trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng.

- Tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tự học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

                                                          BAN TỔ CHỨC ĐẢNG ỦY KHỐI

.:: Các bài viết liên quan

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết