Hội Cựu chiến binh tỉnh Nam Định phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ

Thứ 5, Ngày 14 / 10 / 2021

Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, cán bộ, hội viên Hội Cựu Chiến binh tỉnh Nam Định đã luôn đoàn kết, gương mẫu để hội vững mạnh là chỗ dựa đáng tin cậy của cấp ủy, chính quyền, nhân dân.

 Là một tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị ở nước ta, Hội Cựu Chiến binh tỉnh Nam Định luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, sự phối hợp, giúp đỡ của các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cùng với sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, hội viên do đó Hội Cựu chiến binh tỉnh đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao.

Hội Cựu chiến binh ký kết giao ước thi đua với MTTQ và các đoàn thể tỉnh Nam Định.

 Với mục tiêu động viên cán bộ, cựu chiến binh tiếp tục phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” gắn với thực hiện thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, Hội Cựu chiến binh tỉnh Nam Định luôn chú trọng xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Kể từ khi thành lập đến nay, Hội đã vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, động viên cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, thoát nghèo và vươn lên làm giàu, tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp với cơ quan, địa phương tổ chức tốt các phong trào "Cựu chiến binh đoàn kết giúp nhau làm kinh tế giỏi"“Cựu chiến binh Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”.

Hội Cựu chiến binh tỉnh Nam Định hưởng ứng ngày Môi trường thế giới.

Hội còn tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và đô thị, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là một tổ chức chính trị - xã hội, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân. Thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, góp phần giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh từ các cơ sở.

 

Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh còn thực hiện có hiệu quả các công tác xã hội trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương. Nổi bật phải kể đến phong trào giảm nghèo, phát triển kinh tế trong cán bộ, hội viên. Hiện nay, Hội Cựu chiến binh đã có cán bộ và hội viên làm chủ 280 doanh nghiệp, 105 HTX, 47 trang trại và 1.750 gia trại hầu hết đã khắc phục khó khăn, hoạt động hiệu quả, tạo đủ việc làm và có mức thu nhập ổn định bình quân từ 3,5 triệu đến 5,5 triệu đồng/người/tháng cho gần 15.600 lao động.

Điều này đã góp phần nâng cao đời sống cho gia đình các hội viên, giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng và góp phần phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Theo kết quả rà soát cuối năm 2017, Hội Cựu Chiến binh tỉnh Nam Định số hộ nghèo còn 1,06%, giảm 0,1% so với năm 2016, hộ cận nghèo còn 1,2% giảm 0,13%.

Ngoài ra, Hội Cựu Chiến binh tỉnh Nam Định còn tích cực phối hợp với các cơ quan, ban ngành, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình, chủ  động phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng cháy, chữa cháy, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại các cơ sở.

Hội Cựu chiến binh cùng nhân dân địa phương tham gia thu gom rác thải tại huyện Nghĩa Hưng (Nam Định).

Đồng thời, tiếp tục thúc đẩy thực hiện phong trào “Cựu chiến binh Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với việc nâng cao hiệu quả thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”. Muốn vậy mỗi cấp Hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên gương mẫu, tích cực tham gia thực hiện theo từng tiêu chí, phù hợp với phong trào ở mỗi đơn vị, địa phương mình.

Kết quả, cán bộ hội viên Cựu chiến binh trong tỉnh đã tự nguyện hiến trên 1.580 m2 đất (trong đó có 450 m2 đất thổ cư) để làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng và xây dựng các công trình công cộng… góp phần quan trọng trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao và nhân dân ghi nhận, Hội Cựu Chiến binh tỉnh vinh dự được Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tặng cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017”.

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết