Hội Cựu Chiến binh Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm Hội Cựu chiến binh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027

Thứ 6, Ngày 21 / 01 / 2022

Hội Cựu Chiến binh Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm Hội Cựu chiến binh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027

         Ngày 18/01/2022, Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm Hội Cựu chiến binh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027. Về dự Đại hội có đồng chí Lưu Mạnh Lực - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, đồng chí Bùi Hoàng Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh cơ sở và 27 Hội viên Hội Cựu chiến binh Sở VHTTDL.


Đồng chí Bùi Hoàng Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan
và Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Lưu Mạnh Lực - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh
tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ qua, các hội viên Hội CCB Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã tích cực tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và của Hội các cấp, tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", luôn xung kích đi đầu trong công tác phát hiện đấu tranh với tư tưởng tiêu cực, lạc hậu nhằm bảo vệ quan điểm, chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia giám sát các hoạt động của cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Tổ chức thăm hỏi, động viên hội viên ốm đau, thăm viếng chia buồn với các gia đình hội viên có tứ thân phụ mẫu qua đời. Hội viên Hội CCB đã đóng góp tích cực vào các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh. Không chỉ tham gia vào các sự kiện chính trị, các Hội viên Sở VHTTDL đã phát huy vai trò tiên phong, hoàn thành tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ tham gia tổ chức tốt công tác tuyên truyền cổ động, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao chào mừng các ngày Kỷ niệm lớn của đất nước, chào mừng Đại hội Đảng các cấp; chào mừng Cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Nhiệm kỳ tới, triển khai quán triệt các nghị quyết của Đảng, nghị quyết Đại hội Hội Cựu Chiến binh các cấp, phát huy những kết quả và kinh nghiệm qua nhiều năm xây dựng và phát triển, Hội Cựu chiến binh Sở tiếp tục động viên cán bộ, hội viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tham gia xây dựng tổ chức đảng TSVM, cơ quan, đơn vị tiên tiến. xây dựng Hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCB. Hội CCB Sở đã đưa ra 7 chỉ tiêu chính và 05 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Phấn đấu hàng năm đạt Hội CCB trong sạch vững mạnh xuất sắc, 100% Hội viên gương mẫu, gia đình CCB văn hóa.

Ban Chấp hành Hội CCB Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đã bầu 05 đồng chí Ban Chấp hành, bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Hội CCB Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2027. Ban Chấp hành họp phiên thứ I bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, đồng chí Phó chủ tịch phụ trách công tác kiểm tra giám sát.

Ngay sau Đại hội Ban Thường vụ Hội CCB Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB cơ sở tiến hành rút kinh nghiệm Đại hội điểm. Đại hội Hội CCB Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027 đã đảm bảo công tác chuẩn bị trước, trong và sau Đại hội thực hiện đúng quy trình. Ban Thường vụ Hội CCB Khối triển khai những điểm cần lưu ý trong quá trình diễn ra Đại hội để các đơn vị chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội Hội cơ sở theo đúng kế hoạch đề ra.

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết