Tập huấn kỹ năng số và năng lực tiếp cận thông tin cho người dân nông thôn

Thứ 2, Ngày 20 / 02 / 2023

Tập huấn kỹ năng số và năng lực tiếp cận thông tin cho người dân nông thôn

     Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho các tổ công nghệ số cộng đồng ở cấp xã; cấp thôn, xóm để làm nòng cốt cho tiến trình chuyển đổi số của các địa phương, Sở Thông tin và Truyền thông (TT và TT) đã ban hành kế hoạch số 31 KH/TT-TT ngày 7-2-2023 về hoạt động tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức kỹ năng số và năng lực tiếp cận thông tin cho người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2023.

     Theo đó, Sở TT và TT sẽ cử cán bộ trực tiếp đến các xã, thị trấn tập huấn kiến thức, kỹ năng số cho tất cả người dân có nhu cầu ở khu vực nông thôn toàn tỉnh để ứng dụng vào cuộc sống sinh hoạt và công việc hàng ngày. Trong đó, ưu tiên người dân trong độ tuổi lao động và cán bộ của các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ HTX, cán bộ không chuyên trách thôn, xóm, thành viên các tổ công nghệ số cộng đồng... tại các xã, thị trấn đang xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Nội dung tập huấn cụ thể như: Việc sử dụng Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; kỹ năng lập tài khoản và sử dụng sàn Thương mại điện tử; kỹ năng sử dụng các ứng dụng ngân hàng số mobile banking, thanh toán trực tuyến; kỹ năng sử dụng các Ứng dụng và Nền tảng số (Nền tảng địa chỉ số quốc gia; Ứng dụng khám chữa bệnh từ xa); kiến thức về an toàn thông tin mạng và tự bảo vệ an toàn thông tin mạng cho cá nhân; nhận diện một số hình thức lừa đảo trên không gian mạng…

     Chương trình nhằm hỗ trợ người dân chủ động tiếp cận các dịch vụ số một cách bình đẳng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số và sớm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15-10-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, cũng như các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực TT và TT trong bộ tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu của tỉnh giai đoạn 2021-2025./.

Nguyễn Hương (Nguồn: Báo Nam Định)

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết