Ngày Doanh nhân Việt Nam nói về Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh

Thứ 6, Ngày 13 / 10 / 2023

Ngày Doanh nhân Việt Nam nói về Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh

Gần 78 năm về trước, ngày 13/10/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết một bức thư gửi cho giới Công thương Việt Nam, bức thư có đoạn “… Hiện nay Công thương cứu quốc đoàn đương hoạt động để làm được nhiều việc ích lợi quốc dân. Tôi rất hoan nghênh và mong đợi nhiều kết quả tốt. Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà thì giới Công thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng.

Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp đỡ giới thương nhân trong công cuộc kiến thiết này. Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là sự kinh doanh của các nhà doanh nghiệp thịnh vượng…” (Trích Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi giới Công thương được đăng trên Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam).

Để phát huy vai trò, truyền thống của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, động viên các tầng lớp xã hội trong việc góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, theo đề nghị của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hiệp hội doanh nghiệp, ngày 20/9/2004 Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký Quyết định số 990/QĐ-TTg về Ngày Doanh nhân Việt Nam,  lấy ngày 13 tháng 10 hằng năm là “Ngày doanh nhân Việt Nam”. Quyết định mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc - đó chính là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới công thương Việt Nam ngay sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ngày 09 tháng 12 năm 2011, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 09-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nghị quyết nêu rõ quan điểm chỉ đạo và mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ trong xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam.

Đến nay, sau 19 năm, ngày 13/10 được chọn là “Ngày Doanh nhân Việt Nam” và 12 năm Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống, thực tế đã khẳng định ý nghĩa lịch sử của bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi giới công thương vào ngày 13/10/1945. Trong giai đoạn này - giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế - bức thư của Hồ Chủ tịch vẫn còn nguyên giá trị, thể hiện đường lối đúng đắn và chỉ dẫn mang tính chiến lược của Người đối với việc khẳng định vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân trong xây dựng và kiến thiết đất nước.

Cùng với quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,  vị trí, vai trò của doanh nghiệp ngày càng được xác định rõ ràng, đầy đủ hơn. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng xác định, phát triển doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh trở thành nòng cốt của kinh tế đất nước, đồng thời đưa ra mục tiêu và các định hướng cho phát triển khu vực này. Để đạt được mục tiêu này, đòi hỏi nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Hòa trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), cán bộ, công nhân viên Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh luôn ra sức thi đua lập thành tích, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu Công ty đề ra, nỗ lực trong việc mở rộng mạng lưới kinh doanh, thực hiện tốt nhiệm vụ bình ổn thị trường xăng dầu, tham gia tích cực các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và xã hội từ thiện trong và ngoài tỉnh, trong đó đáng chú ý là công ty luôn nằm trong tốp đầu những doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ ngân sách.

Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh (tên giao dịch quốc tế là Petrolimex Nam Định Co.,Ltd), tiền thân là Công ty xăng dầu mỡ Nam Định, thành lập ngày 13/4/1956, là doanh nghiệp chuyên kinh doanh xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu và các dịch vụ khác. Là đơn vị thành viên của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex). Ngoài Trụ sở Công ty đóng trên địa bàn tỉnh Nam Định; Công ty có 2 chi nhánh: Chi nhánh xăng dầu Hà Nam đóng trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Chi nhánh xăng dầu Ninh Bình đóng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Hơn 60 năm xây dựng và phát triển, đến nay Công ty đã có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và đồng bộ. Tổng sức chứa tại các kho Nam Định, Kho K135 gần 80.000 m3 xăng dầu, quản lý 32km đường ống từ kho Nam Phong (Hà Sơn Bình) về kho K135 (Hà Nam); 33 đầu xe vận tải xăng dầu; 80 Cửa hàng bán lẻ xăng dầu, sản phẩm hóa dầu và dịch vụ tổng hợp phân bố trên địa bàn 03 tỉnh Nam Định - Hà Nam - Ninh Bình; Hàng năm xuất bán trực tiếp bình quân 200.000 m3 xăng dầu, chiếm khoảng gần 50% thị phần xăng dầu trên địa bàn.

Công ty hiện có 688 cán bộ, công nhân viên được đào tạo đúng chuyên ngành, có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Hiện nay, ngoài kinh doanh xăng dầu Công ty còn đẩy mạnh phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ khác do các Tổng công ty, công ty chuyên ngành Petrolimex cung cấp như: gas, dầu mỡ nhờn, sơn petrolimex, nước giặt Jana; các dịch vụ bảo hiểm, chuyển tiền nhanh, rửa xe, thay dầu, bơm mỡ và pha sơn.

Công ty có một hệ thống hàng trăm khách hàng công nghiệp, đại lý, tổng đại lý lớn trên địa bàn Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình luôn đồng hành gắn bó với Công ty. Ngoài việc đảm bảo, kinh doanh trên địa bàn Công ty còn làm nhiệm vụ điều động hàng cho công ty tuyến sau và dự trữ quốc gia hàng P10. Không chỉ tích cực thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty còn chú trọng công tác xã hội như: phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, trợ cấp nạn nhân chất độc màu da cam, tham gia xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, … Công ty đã được Đảng và Nhà nước trao tặng: Huân chương Lao động (Nhất, Nhì, Ba), Huân chương Độc lập (hạng Nhì, hạng Ba), 02 Huân chương Chiến công hạng Ba và danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân (thời kỳ chống Mỹ cứu nước).

Phát huy truyền thống của đơn vị, mỗi cán bộ, công nhân viên ngày nay luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong công tác và chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững./.


Trụ sở văn phòng Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh
(Số 143 Trần Nhân Tông, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định)
-------------------------

TRẦN XUÂN TĂNG - Chuyên viên Ban Tuyên giáo ĐUK

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết