Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Nam Định

Thứ 6, Ngày 12 / 08 / 2022

Giới thiệu ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Nam Định


 

1. Tên doanh nghiệp: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Nam Định. 

Tên gọi tắt: Agribank chi nhánh tỉnh Nam Định

Bao gồm: Văn phòng tỉnh và 9 chi nhánh loại II và 21 phòng giao dịch nằm ở Thành phố Nam Định và các huyện.

2. Trụ sở văn phòng doanh nghiệp: 315 Trần Hưng Đạo, phường Bà Triệu, TP.Nam Định. 

3. Khái quát về lịch sử hình thành, quá trình xây dựng và phát triển Agribank chi nhánh tỉnh Nam Định: 

           Chặng đường 34 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với sự lớn mạnh của Agribank – Hệ thống Agribank trên địa bàn tỉnh Nam trong những năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, trở thành một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu của tỉnh Nam Định, giữ vai trò chủ đạo, chủ lực trong lĩnh vực Nông nghiệp, Nông thôn.

          Ngày 26/03/1988 đã đi vào lịch sử Ngân hàng Việt Nam như một dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự ra đời của một Ngân hàng thương mại, đi tiên phong trong việc đầu tư vào lĩnh vực được coi là chứa đựng nhiều rủi ro, nhưng cũng đầy tiềm năng và triển vọng phát triển - đó là lĩnh vực Tam nông (nông nghiệp, nông thôn và nông dân). Để đến hôm nay, chúng ta tự hào nói rằng Agribank ra đời, trưởng thành và phát triển từ  nông nghiệp, gắn bó với nông nghiệp và đồng hành cùng với nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

          Lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống Agribank trên địa bàn tỉnh Nam Định với những biến cố, thăng trầm và dấu ấn đáng ghi nhớ, gắn liền với những nhiệm vụ chính trị và quá trình phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương trong từng thời kỳ, cùng với sự chia tách địa giới hành chính tỉnh cụ thể: Năm 1991 chia tách tỉnh Hà Nam Ninh thành tỉnh Nam Hà và Ninh Bình, năm 1997 chia tách tỉnh Nam Hà thành tỉnh Nam Định và Hà Nam. Gần đây nhất  năm 2009 Hội đồng quản trị (nay là hội đồng thành viên) Agribank đã quyết định tách Agribank – Chi nhánh tỉnh Nam Định thành 02 chi nhánh là Agribank chi nhánh tỉnh Nam Định và Agribank – Chi nhánh Hòa Xá, nay là Agribank - Chi nhánh Bắc Nam Định. Sau mỗi lần chia tách ngân hàng nông nghiệp địa bàn tỉnh Nam Định, những khó khăn và thử thách, đã tôi luyện đội ngũ CBNV ngân hàng nông nghiệp có một bản lĩnh, một ý chí, một phong cách nghề nghiệp đó là: Luôn vượt lên mọi khó khăn, có bước đột phá linh hoạt, sáng tạo để tìm ra cách làm mới, luôn tự tin để gánh vác sứ mệnh của ngành và địa phương đã tin tưởng giao cho.

          Những năm đầu triển khai thí điểm cho vay trực tiếp đến hộ nông dân; Hệ thống ngân hàng nông nghiệp còn gặp rất nhiều khó khăn về cách làm, cách tiếp cận đến các hộ gia đình, xong được sự giúp đỡ của Ngân hàng cấp trên, đặc biệt là của các Cấp ủy Đảng, Chính quyền, sự vào cuộc của các Ban, Ngành, Đoàn thể của địa phương, cùng sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống. Ngân hàng  nông nghiệp đã  đã tìm được hướng đi đúng đắn, từng bước đã thực hiện thành công công tác xã hội hóa hoạt động ngân hàng trên toàn bộ thị trường nông nghiệp, nông thôn, thông qua việc phát triển mô hình màng lưới Phòng đại diện và Tổ vay vốn tiết kiệm đến từng xã, thôn, xóm, đội sản xuất, làm mô hình mẫu cho cả hệ thống Agribank trong việc cho vay thông qua Tổ vay vốn.

Bước sang giai đoạn mới, bằng những giải pháp mang tính đột phá và cách làm mới, hiệu quả. Hệ thống  Agribank trên địa bàn tỉnh Nam Định thực sự khởi sắc và phát triển mạnh mẽ cả về lượng và chất, vừa kế thừa, phát huy truyền thống vừa tạo được những yếu tố đổi mới toàn diện trên nhiều phương diện, về năng lực tài chính, công nghệ, màng lưới, tổ chức cán bộ, quản trị điều hành hướng đến chuẩn mực và thông lệ Quốc tế.

Một số chỉ tiêu cơ bản đạt được đến ngày 31/7/2022 của Agribank tỉnh Nam Định cụ thể như sau:

Về nguồn vốn: Tổng nguồn vốn đạt: 23.367 tỷ đồng,

Về đầu tư tín dụng: Tổng dư nợ: 16.091 tỷ đồng,

Trong đó:  Đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn: 14.481  tỷ đồng;

Về màng lưới: Tổng số chi nhánh loại II là 9 chi nhánh; với 21 Phòng giao dịch và  2.352 tổ vay vốn;

Năm 2018 theo quyết định của Agribank đã tách Chi nhánh Thành Nam về  phụ thuộc Chi nhánh Bắc Nam Định và Chi nhánh Thịnh Long  chuyển thành Phòng giao dịch và sát nhập vào Chi nhánh Cồn

Về lao động: Tổng số lao động hiện có 476 lao động, trong đó trên 95% lao động có trình độ đại học và trên đại học:

Về công nghệ:  Trên nền tảng công nghệ hiện đại của Agribank, tạo bước đột phá trong triển khai tất cả các ứng dụng và dịch vụ ngân hàng hiện đại như Thẻ quốc tế; Emobile; Internet Banking; ..trên địa bàn tỉnh Nam Định, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Về tài chính và an sinh xã hội: Duy trì chất lượng hoạt động trên tất cả các mặt nghiệp vụ, nâng cao năng lực tài chính, lợi nhuận tăng trưởng ổn định, đảm bảo thu nhập và đời sống cán bộ, hoàn thành mọi nghĩa vụ với Nhà nước.

Xác định rõ trách nhiệm trước cộng đồng và toàn xã hội trong, những năm qua hệ thống Agribank trên địa bàn tỉnh Nam Định đã làm tốt công tác từ thiện xã hội, như góp quỹ xây dựng nhà tình nghĩa cho những gia đình chính sách, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ ủng hộ người nghèo, quỹ khuyến học…

          Năm 2022 là năm ghi dấu chặng đường 34 năm xây dựng và trưởng thành của Agribank địa bàn tỉnh Nam Định, với các mục tiêu chính là: Tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, chủ lực trên thị trường nông nghiệp, nông thôn, tích cực huy động vốn, đẩy mạnh cho vay kinh tế hộ, các làng nghề truyền thống, phát triển thêm ngành nghề mới, hỗ trợ vốn cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa, đa dạng hoá và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo lợi ích của người lao động, làm tròn nghĩa vụ với Nhà nước, có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, phát triển mạnh mẽ thương hiệu và văn hoá của Agribank. 

 

4. Những sản phẩm, dịch vụ cung ứng ra thị trường hiện nay bao gồm:

4.1. Nhóm sản phẩm tín dụng: ( Cho vay ngắn, trung, dài hạn; Thấu chi; Chiết khấu; Bảo lãnh; Mở thư tín dụng …

4.2. Nhóm sản phẩm tiền gửi: (Tiền gửi thanh toán; tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, tiết kiệm có kỳ hạn; Kỳ phiếu; Trái phiếu; Chứng chỉ tiền gửi …

4.3. Nhóm sản phẩm dịch vụ thanh toán ( Thanh toán trong nước, thanh toán quốc tế, chi trả kiều hối, …

4.4. Nhóm dịch vụ thẻ ( Thẻ thanh toán nội địa, thẻ thanh toán quốc tế; Internetbanking; Mobile banking; thu hộ ngân sách Nhà nước, thu hộ tiền điện, nước, học phí…. Nạp tiền dịch vụ…

4.5. Nhóm dịch vụ liên kết ( Bảo an tín dụng, Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ…

 

5. Những tổ chức chính trị-xã hội, nghề nghiệp tại đơn vị:

           - Đảng bộ Cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có 6 chi bộ trực thuộc gồm có 100 đảng viên và 2 đảng bộ, 5 chi bộ trực thuộc Đảng bộ các huyện.

           - Công đoàn cơ sở có 10 Công đoàn bộ phận gồm 476 đoàn viên 

           - Đoàn thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh có 2 chi đoàn gồm 76 đoàn viên.

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết