Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, quản lý các cấp

Thứ 4, Ngày 18 / 08 / 2021

Sáng 28-7, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với Trường Chính trị Trường Chinh về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Văn Va, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

 
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm với trường Chính trị Trường Chinh.
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc với trường Chính trị Trường Chinh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trường Chính trị Trường Chinh đã báo cáo kết quả hoạt động của nhà trường năm 2020, 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Theo đó từ năm 2020 đến nay, nhà trường đã giảng dạy và phục vụ giảng dạy tổng số 47 lớp với 3.099 học viên, gồm: 3 lớp Cao cấp lý luận chính trị (234 học viên); 21 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (1.433 học viên); 18 lớp bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính (1.163 học viên); 5 lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương tương (269 học viên). Về công tác nghiên cứu khoa học, nhà trường đã nghiệm thu và triển khai 6 đề tài cấp trường, cấp khoa; triển khai thực hiện 1 đề tài khoa học cấp tỉnh; xuất bản 4 cuốn sách nghiên cứu và phục vụ giảng dạy, xuất bản 5 Nội san thông tin lý luận và thực tiễn; tổ chức 17 hội thảo và tọa đàm (trong đó có 3 hội thảo khoa học cấp tỉnh). Các hoạt động khoa học của nhà trường có nhiều đổi mới, đóng góp tích cực cho công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của tỉnh. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo đổi mới hoạt động nghiên cứu thực tế của giảng viên tập trung vào hình thức nghiên cứu tài liệu trên cổng thông tin điện tử; qua báo cáo của các Ban Đảng, sở, ngành, địa phương trong và ngoài tỉnh… Thông qua công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, trình độ mọi mặt của cán bộ, giảng viên được nâng lên; đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường có cơ hội học tập, trao đổi, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giảng dạy, quản lý và phục vụ giảng dạy, đồng thời góp phần giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội đang đặt ra của địa phương và cơ sở. 

6 tháng cuối năm 2021, nhà trường phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh giao. Trong đó, tiếp tục giảng dạy và phục vụ giảng dạy các lớp theo yêu cầu của tỉnh và cơ sở. Tích cực tham mưu xây dựng Đề án Trường chính trị chuẩn trình Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt. Tiếp tục đổi mới toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với tình hình thực tiễn của tỉnh và nhà trường, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng. Đổi mới công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, giảng dạy và phục vụ theo hướng khoa học, hiện đại. 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của tập thể Ban Giám hiệu, đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Chính trị Trường Chinh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, quản lý. Thời gian tới, nhà trường cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý để xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở “vừa hồng, vừa chuyên”. Nâng cao chất lượng, trình độ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên; thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, cập nhật thông tin thời sự chính trị, kinh tế - xã hội để bổ sung và đưa vào giáo trình, kế hoạch giảng dạy lý luận chính trị trong nhà trường. Tổ chức các phương án học online theo điều kiện phòng chống dịch COVID-19. Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, bổ sung kiến thức và cần phải có nhận thức đúng đắn để thực hiện mục tiêu lý tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng, khắc phục uốn nắn những tư tưởng lệch lạc. Phối hợp chặt chẽ với các huyện ủy, thành ủy trong việc đào tạo, bỗi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để đạt chuẩn theo quy định. Để làm tốt nhiệm vụ đó, đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường cần cố gắng hơn nữa trong việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức; nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra. Đối với các kiến nghị của nhà trường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu, đề xuất trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng với sự đoàn kết thống nhất, Trường Chính trị Trường Chinh sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị, xây dựng trường chính trị tỉnh đạt chuẩn theo quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh./.

Theo: baonamdinh.com.vn

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết