Hội Phụ nữ với những mô hình học tập và làm theo Bác

Thứ 5, Ngày 14 / 10 / 2021

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về ‘Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã tích cực triển khai, gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá của Hội. Từ đó tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, xuất hiện ngày càng nhiều những mô hình, hoạt động thiết thực làm theo Bác trong các cấp Hội Phụ nữ.

 
 
 Hội LHPN tỉnh khen thưởng 40 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp tham gia xây dựng NTM.

Để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05, Hội LHPN tỉnh đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề; duy trì và phát triển rộng rãi mô hình học tập và làm theo Bác hiệu quả; thực hiện tốt việc nêu gương trong cán bộ Hội; chú trọng công tác phát hiện, tuyên truyền, biểu dương gương điển hình tiên tiến làm theo Bác trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đảng Đoàn, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh kiện toàn tổ giúp việc trong chi bộ cơ quan, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đặc biệt là các khâu đột phá và các phong trào thi đua, cuộc vận động do Hội phát động. Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện cuộc vận động ‘Rèn luyện phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang’ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, quán triệt nội dung Chỉ thị trong các cấp Hội và cán bộ, hội viên, phụ nữ; cụ thể hóa phù hợp với từng địa phương, đơn vị, từng đối tượng phụ nữ. Việc lựa chọn xây dựng mô hình, đơn vị điểm trong học tập và làm theo Bác, nhân rộng những mô hình điểm được đẩy mạnh. Cơ quan chuyên trách Hội LHPN tỉnh đã thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, cán bộ sâu sát cơ sở, phát huy sáng kiến, giúp đỡ cơ sở khó khăn, đặc thù; cơ sở vùng giáo; các xã tuyến biên phòng; phụ nữ khu công nghiệp; phụ nữ khuyết tật...; tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực thực tiễn. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm trong cơ quan chuyên trách Hội các cấp. Trong 2 năm, cán bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh tiết kiệm được gần 200 triệu đồng, hỗ trợ cán bộ, công chức vay đi học nâng cao trình độ, giải quyết công việc gia đình. Các cấp Hội đã chú trọng các hoạt động làm theo Bác, đẩy mạnh các phong trào thi đua và các cuộc vận động, đặc biệt là phong trào ‘Thực hành tiết kiệm theo gương Bác, giúp nhau giảm nghèo bền vững’ và ‘Phụ nữ Nam Định chung sức xây dựng NTM và đô thị văn minh’. Nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả được duy trì, nhân rộng và xây dựng mới như: ‘Nhóm phụ nữ thực hành tiết kiệm mua BHYT -  vì sức khoẻ gia đình’, ‘Bơ gạo tình nghĩa’, ‘Heo đất tiết kiệm’, ‘Chi Hội Phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng NTM’, tuyến đường hoa bảo vệ môi trường... Sau hoạt động sơ kết rút kinh nghiệm từ mô hình ‘Nhóm phụ nữ thực hành tiết kiệm mua BHYT - vì sức khoẻ gia đình’ tại xã Hải Phú (Hải Hậu); đến nay Hội Phụ nữ 10 huyện, thành phố trong tỉnh đã triển khai nhân diện mô hình với tổng số 1.143 nhóm, thu hút 12.704 hội viên phụ nữ tham gia với tổng số tiền tiết kiệm trên 1 tỷ đồng. Các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh xây dựng được trên 1.400km đường hoa, 884 tuyến đường chi Hội Phụ nữ tự quản xanh, sạch, đẹp; duy trì hoạt động của 2.572 tổ phụ nữ thu gom rác thải, 3.103 tổ tự quản bảo vệ môi trường do phụ nữ đảm nhận. Hội LHPN các cấp còn tập trung giúp đỡ các gia đình phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn vay vốn phát triển kinh tế, tham gia các lớp tập huấn phổ biến kiến thức chuyển giao KHKT, tham gia học nghề tạo việc làm mới; hỗ trợ 65.973 hộ vay vốn với tổng số tiền trên 1.796 tỷ đồng, dạy nghề tạo việc làm mới cho 2.317 lao động nữ. Từ năm 2016 đến 2018 vận động phụ nữ ủng hộ xây dựng 175 ‘Mái ấm tình thương’ cho phụ nữ nghèo trị giá trên 5 tỷ đồng; xây dựng quỹ học bổng Hoàng Ngân được trên 1,9 tỷ đồng, tặng hơn 3.000 suất học bổng cho con cán bộ, hội viên phụ nữ, con nạn nhân chất độc da cam đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Thực hiện chương trình ‘Đồng hành cùng phụ nữ biên cương’ năm 2018, cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh đã nhắn trên 4.500 tin nhắn trị giá trên 90 triệu đồng và vận động ủng hộ trên 60 triệu đồng gồm kinh phí hỗ trợ công tác tuyên truyền, tập huấn cán bộ Hội và quần áo, thuốc men cho phụ nữ xã Môn Sơn, huyện Con Cuông (Nghệ An).  

Việc thực hiện Chỉ thị 05 đã giúp cho cán bộ, hội viên, phụ nữ nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp Hội, trước hết là của người đứng đầu tổ chức Hội, của cán bộ, đảng viên, hội viên; từng bước tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện theo các phẩm chất đạo đức ‘Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang’ trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ. Xây dựng hình ảnh người cán bộ Hội có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác, sâu sát thực tiễn phong trào…, từ đó xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm theo Bác. Tại ‘Ngày phụ nữ khởi nghiệp năm 2018’, Hội LHPN tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 40 tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương của Bác, có đóng góp tích cực trong phong trào phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp tham gia xây dựng NTM. 

Thời gian tới, các cấp Hội Phụ nữ tiếp tục quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong các cấp Hội và hội viên phụ nữ gắn với triển khai học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội và hội viên, phụ nữ gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về ‘Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững’ và nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Vận động hội viên, phụ nữ thực hiện phong trào thi đua ‘Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc’; các cuộc vận động ‘Rèn luyện phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang’, ‘Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch’ và phong trào thi đua ‘Cả nước chung sức xây dựng NTM’ của tỉnh giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục duy trì, phát triển và xây dựng các mô hình ‘Làm theo’ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát động nhiều đợt thi đua, tuyên truyền và biểu dương, khen thưởng kịp thời những gương người tốt, việc tốt, gương điển hình trong học tập và làm theo Bác./.

Nguồn: Nam Hồng (Báo Nam Định)

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết