Đoàn Giám sát của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối làm việc với Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng khu Công nghiệp Bảo Minh.

Thứ 2, Ngày 02 / 10 / 2023

Đoàn Giám sát của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối làm việc với Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng khu Công nghiệp Bảo Minh.

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và Quyết định số 04-QĐ/BTGĐUK, ngày 19/9/2023 giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 28/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về đẩy mạnh xây dựng văn hóa cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tình hình mới; việc thực hiện phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng 29/9/2023 Đoàn Giám sát do đồng chí Nguyễn Văn Tăng, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối làm trưởng đoàn. đã tới làm việc với lãnh đạo chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng khu Công nghiệp Bảo Minh.

Tại Công ty, sau khi hai bên trao đổi, thảo luận dự thảo báo cáo giám sát theo kế hoạch làm việc, đoàn công tác đã được đồng chí Nguyễn Thị Thu, Bí thư chi bộ - giới thiệu khái quát về đặc điểm tình hình hoạt động của chi bộ; về quá trình thành lập và phát triển của Công ty; những thuận lợi, khó khăn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ trong tình hình hiện nay.

Để minh họa cho sự phát triển lớn mạnh của Khu Công nghiệp Bảo Minh, đồng chí Bí thư chi bộ đã bố trí đưa đoàn công tác thăm một số hạng mục chính, nổi bật của khu công nghiệp, như khu nhà ở xã hội, khu xử lý nước thải và công tác vệ sinh môi trường, khu vực an ninh trật tự và công tác phòng chống cháy nổ, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đang tổ chức sản xuất,…

Với những kết quả phát triển hạ tầng cả về quy mô diện tích cũng như về chất lượng các công trình, cung cách quản lý, giám sát làm việc theo các chuẩn ISO ISO: 9000 và ISO: 14000 và đặc biệt là khu công nghiệp đang được lấp đầy bởi các doanh nghiệp lớn, làm ăn có hiệu quả; Khu Công nghiệp Bảo Minh xứng đáng với tầm vóc là một trong những khu công nghiệp kiểu mẫu của cả nước, góp phần quan trọng trong việc thu hút vốn đầu tư vào tỉnh, qua đó thúc đẩy công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ tỉnh Nam Định./. 

Một số hình ảnh tham quan, làm việc của đoàn công tác:


 


 


 

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết