Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết chuyên đề toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và BCH Đảng bộ Khối

Thứ 6, Ngày 29 / 10 / 2021

Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết chuyên đề toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, BCH Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khóa I và tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng ở cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 Thực hiện Kế hoạch số 13-KH/ĐUK, ngày 04/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, ngày 25/10/2021 Đảng ủy Sở Nông nghiệp & PTNT đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết chuyên đề toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX, BCH Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khóa I và tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng ở cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho các đồng chí đảng ủy viên, chi ủy viên các chi bộ trực thuộc đảng bộ.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Tăng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, Báo cáo viên cấp tỉnh, truyền đạt nội dung các nghị quyết chuyên đề và đồng chí Trần Ngọc Tạo - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy Sở kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Sinh Tiến - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở quán triệt những nhiệm vụ chủ yếu đến các chi bộ, đặc biệt là đồng chí Bí thư Chi bộ cần triển khai nghiêm túc việc tuyên truyền, quán triệt thực hiện các Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và có kế hoạch hành động cụ thể được phân công thực hiện trong Kế hoạch 81/KH-UBND, 82/KH-UBND ban hành ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh thực hiện các Nghị quyết 05-NQ/TU, 06-NQ/TU và Kế hoạch số 16-KH/TU ngày 23/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU. Qua hội nghị này, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, các Chi bộ trực thuộc thấy rõ yêu cầu về công tác kiểm tra giám sát của Đảng, từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT và các chi bộ, nâng cao hơn năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, góp phần xây dựng chi bộ, Đảng bộ ngày càng vững mạnh.

Đồng chí cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các chi bộ trực thuộc tiếp tục thảo luận, nghiên cứu, học tập; phân công các đồng chí đảng ủy viên, văn phòng đảng ủy xây dựng dự thảo các kế hoạch, chương trình công tác, tiếp thu sự đóng góp ý kiến của cán bộ, đảng viên để ban hành, sớm triển khai thực hiện thành công các nghị quyết chuyên đề của Đảng ./.


Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết