Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh

Thứ 3, Ngày 23 / 08 / 2022

Giới thiệu về Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh


 

1 - Tên doanh nghiệp: CÔNG TY XĂNG DẦU HÀ NAM NINH

2 - Địa điểm trụ sở chính: Số 143, Đường Trần Nhân Tông, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

 

3-Khái quát về Công ty:  

 

- Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh là đơn vị kinh tế trọng điểm, doanh nghiệp chủ đạo của Nhà nước. Tổng số lao động Công ty là 682 người; trong đó: Nam 404, Nữ 278. Lao động có trình độ Thạc sỹ, Đại học là: 230; Cao đẳng, Trung cấp: 151, số còn lại là sơ cấp và công nhân kỹ thuật.  Công ty có 06 phòng nghiệp vụ (Tổ chức hành chính, Kinh doanh, Kinh doanh tổng hợp, Kế toán tài chính, Quản lý kỹ thuật, Công nghệ thông tin), 02 Chi nhánh xăng dầu (Hà Nam và Ninh Bình); 02 Kho xăng dầu (Kho xăng dầu K135 và kho xăng dầu Nam Định), 82 cửa hàng xăng dầu, 01 Trung tâm kinh doanh và dịch vụ tổng hợp, 08 Cửa hàng kinh doanh tổng hợp.

 

- Công ty có Kho xăng dầu K135 tại tỉnh Hà Nam với tổng sức chứa là 70.000 m3 gồm Kho hàng hầm sức chứa 50.000 m3, Kho xăng dầu Hà Nam sức chứa 20.000 m3; có tuyến ống dẫn xăng dầu dài 32 Km chạy từ Phú Xuyên, TP. Hà Nội tới xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; trên tuyến ống có 14 hố van, 05 Trạm ka-tốt, tuyến ống đi qua 03 sông lớn, Quốc lộ 1A, 21B, 60B. Kho xăng dầu Nam Định có cảng nhập xăng dầu đường thủy và sức bể chứa 5.600 m3, những nơi này dễ xảy ra tệ lấy cắp, đục phá đường ống xăng dầu để lấy cắp dẫn tới sự cố cháy nổ…  

 

- Chức năng, nhiệm vụ của Công ty: bảo đảm và kinh doanh các mặt hàng xăng, dầu, gas phục vụ cho sản xuất công, nông, lâm, ngư nghiệp, giao thông vận tải, an ninh quốc phòng, dân sinh trên địa bàn 03 tỉnh Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình. Dự trữ hàng P10 phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, khắc phục thiên tai và an ninh quốc phòng. Thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá.

4- Những sản phẩm, dịch vụ,… cung ứng ra thị trường xã hội hiện nay: Công ty kinh doanh xăng, dầu, gas, DMN và các sản phẩm hóa dầu có đặc thù dễ bay hơi, dễ thất thoát và dễ cháy nổ nên phải được bảo vệ nghiêm ngặt.

5, Mức đóng góp nộp thuế cho Nhà nước năm 2021: 808 tỷ đồng.

6. Những tổ chức chính chị - xã hội, nghề nghiệp,... tại Công ty:

 

Ngoài Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng uỷ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định, tại 02 chi nhánh của công ty tại tỉnh Hà Nam và Ninh Bình cũng có các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tại địa phương. Công ty có Tổ chức Công đoàn Cơ sở, trong đó: 02 Công đoàn cơ sở thành viên Chi nhánh và 3 Công đoàn bộ phận.

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết