Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà

Thứ 2, Ngày 25 / 07 / 2022

Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC THUỶ LỢI BẮC NAM HÀ

1.      Tên công ty:  

a. Tên bằng tiếng Việt Nam:
– Tên đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà;
– Tên giao dịch: Công ty TNHH Một thành viên KTCT thủy lợi Bắc Nam Hà.

- Tên  trang Web: http://bacnamha.com
b. Tên bằng tiếng anh: NORTHERN NAM HA IRRIGATION PROJECT EXPLOITATION COMPANY.
2. Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Ô D2 khu Động Mạc, phường Thống Nhất, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
– Điện thoại: 0350.3649492, Fax: 0350.3649700
4. Chủ sở hữu:
Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
– Trụ sở: Số 2, Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

I. GIỚI THIỆU CHUNG:

Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích, có nhiệm vụ quản lý, vận hành các trạm bơm đầu mối lớn, công trình điều tiết và kênh trục tưới tiêu liên tỉnh thuộc hệ thống thủy nông Bắc Nam Hà để cung cấp nước và tiêu nước cho sản xuất nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế – xã hội cho 8 huyện, thành phố thuộc hai tỉnh Nam Đinh, Hà Nam (huyện Ý Yên, Vụ Bản, Mỹ Lộc và thành phố Nam Định tỉnh Nam Định; huyện Lý Nhân, Bình Lục, Thanh Liêm và thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) với nhiệm vụ chính:

– Cung cấp nước tưới cho trên 59.000 ha đất nông nghiệp (hệ số tưới q = 1,25/s/ha), tạo nguồn cấp nước phục vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thuỷ sản; tạo nguồn nước sinh hoạt cho khoảng 1,2 triệu dân, các khu công nghiệp tập trung và các cơ sở tiểu thủ công nghiệp trong vùng

– Tiêu chống ngập cho 85.326 ha diện tích phía trong đê (hệ số tiêu 7.0 l/s/ha), tiêu hỗ trợ cho diện tích trong bối ngoài đê khoảng 15.000 ha.

– Duy trì dòng chảy trên các sông trục trong hệ thống, góp phần giảm thiểu ô nhiễm, cạn kiệt nguồn nước, cải thiện môi trường sinh thái.

II. NHỮNG SỰ KIỆN QUAN TRỌNG:

1. Việc thành lập:

 Năm 1960 vùng đồng chiêm trũng phía bắc tỉnh Nam Hà (cũ) nay là 8 huyện, thành phố thuộc tỉnh Nam Định, Hà Nam được Nhà nước quy hoạch, đầu tư xây dựng hệ thống công trình thủy lợi Bắc Nam Hà gồm: 6 trạm bơm điện (Cốc Thành, Cổ Đam, Hữu Bị, Vĩnh Trị I, Như Trác, Nhâm Tràng) và hệ thống cống, đập, kênh mương.
Cuối năm 1972, sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng hệ thống công trình thủy lợi, UBND tỉnh Nam Hà (cũ) thành lập Công ty khai thác công trình thủy lợi I Nam Hà để quản lý, vận hành thống công trình thủy lợi 6 trạm bơm điện lớn tưới, tiêu chủ động cho trên 59.000 ha đất nông nghiệp, tiêu úng cho khoảng 85.326 ha diện tích mặt bằng trong khu vực theo nhiệm vụ quy hoạch được Bộ Thủy lợi (nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT) phê duyệt.

            Theo Quyết định số 84/1999/QĐ-BNN-TCCB ngày 22/5/1999; số 102/QĐ-BNN-TCCB ngày 05/7/1999 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phân cấp quản lý hệ thống thủy nông Bắc Nam Hà và tiếp nhận công ty Khai thác công trình thủy lợi I Nam Hà. Từ ngày 01/7/1999 Công ty được đổi tên thành Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà và trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.
Thực hiện Quyết định số 27/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 04/01/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt đề án chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước theo Luật doanh nghiệp Nhà nước số 60/2005/QH11 và Nghị định số 95/2006/NĐ-CP. Từ ngày 04/01/2008 công ty chuyển đổi mô hình hoạt động từ doanh nghiệp nhà nước hoạch toán độc lập thành Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Căn cứ quyết định số 281/QĐ-BNN-QLDN ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quyết định ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình Thủy lợi Bắc Nam Hà: Vốn điều lệ của công ty được ghi nhận tại thời điểm 31/12/2010 là 291.881.254.914 đồng và Quyết định số 2591/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 01/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc xếp hạng doanh nghiệp công ty được xếp hạng I.
 2. Quá trình phát triển:

a. Chức năng, nhiệm vụ:

Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích, có nhiệm vụ quản lý, vận hành các trạm bơm đầu mối lớn, công trình điều tiết và kênh trục tưới tiêu liên tỉnh thuộc hệ thống thủy nông Bắc Nam Hà để cung cấp nước và tiêu nước cho sản xuất nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế – xã hội cho 8 huyện, thành phố thuộc hai tỉnh Nam Đinh, Hà Nam (huyện Ý Yên, Vụ Bản, Mỹ Lộc và thành phố Nam Định tỉnh Nam Định; huyện Lý Nhân, Bình Lục, Thanh Liêm và thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), nhiệm vụ cụ thể như sau:
– Cung cấp nước tưới cho trên 59.000 ha đất nông nghiệp (hệ số tưới q = 1,25/s/ha), tạo nguồn cấp nước phục vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thuỷ sản; tạo nguồn nước sinh hoạt cho khoảng 1,2 triệu dân, các khu công nghiệp tập trung và các cơ sở tiểu thủ công nghiệp trong vùng.

– Tiêu chống ngập cho 85.326 ha diện tích phía trong đê (hệ số tiêu 7.0 l/s/ha), tiêu hỗ trợ cho diện tích trong bối ngoài đê khoảng 15.000 ha.
– Duy trì dòng chảy trên các sông trục trong hệ thống, góp phần giảm thiểu ô nhiễm, cạn kiệt nguồn nước, cải thiện môi trường sinh thái

b. Mục tiêu kinh doanh:

– Quản lý vận hành hệ thống đảm bảo an toàn, hiệu quả để cung cấp nguồn nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dân sinh kinh tế khu vực thuộc tỉnh Nam Định, Hà Nam;

– Phát triển thêm các hoạt động kinh doanh tổng hợp, đúng pháp luật để phát huy hiệu quả nguồn lực nhà nước giao quản lý, sử dụng;

– Tăng cường công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp; sử dụng hiệu quả vốn, tài sản và mọi nguồn lực nhà nước giao.

c. Ngành nghề kinh doanh chính:

Quản lý vận hành hệ thống tưới tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, cung cấp nước cho dân sinh và các thành phần kinh tế khác.

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
1. Trạm bơm Hữu Bị
2. Trạm bơm Cốc Thành
3. Trạm bơm Sông chanh
4. Trạm bơm Vĩnh Trị
5. Trạm bơm hệ Cổ Đam
6. Trạm bơm hệ Nhâm Tràng
7. Trạm bơm Như Trác
8. Xí nghiệp tư vấn xây dựng công trình thủy lợi
9. Xí nghiệp xây dựng và sửa chữa công trình

 

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết