Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Nam Định

Thứ 3, Ngày 23 / 08 / 2022

Giới thiệu công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Nam Định


 

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nam Định

 

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nam Định

2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 124 đường Hàn Thuyên – P. Vị Hoàng – TP. Nam Định, T. Nam Định.

+ Điện thoại: 0912 201 536

Email: ksdhnd@gmail.com

3. Khái quát về lịch sử hình thành, quá trình xây dựng và phát triển:

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng được thành lập trên cơ sở chuyển đổi DNNN Công ty tư vấn xây dựng Nam Định thành Công ty cổ phần theo Quyết định số 2459/2003/QĐ-UB ngày 23/9/2003 của UBND tỉnh Nam Định.

Tiền thân của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nam Định là Viện thiết kế xây dựng Nam Hà. Năm 1972, UBND tỉnh Nam Hà ra Quyết định thành lập Viện thiết kế xây dựng Nam Hà trực thuộc UBND tỉnh. Khi mới thành lập, Viện thiết kế xây dựng Nam Hà có tới 110 cán bộ, công nhân. Trong đó có tới 40 cán bộ Đại học, 40 cán bộ trung học, 30 nhân viên và công nhân kỹ thuật.

Chức năng của Viện thiết kế xây dựng Nam Hà là lập luận chứng KTKT, khảo sát địa chất, địa hình, thiết kế quy hoạch đô thị (cấp tỉnh) quy hoạch nông thôn, thiết kế kỹ thuật công trình dân dụng, công nghiệp, cấp thoát nước, kỹ thuật hạ tầng.

Năm 1976, tỉnh Nam Hà sát nhập với tỉnh Ninh Bình thành tỉnh Hà Nam Ninh. Viện thiết kế xây dựng Nam Hà sát nhập với Viện thiết kế xây dựng Ninh Bình thành Viện thiết kế xây dựng Hà Nam Ninh.

Viện thiết kế xây dựng Hà Nam Ninh là một viện thiết kế lớn ở khu vực phía Bắc. Năm 1980 tổng số cán bộ, công nhân viên đã lên tới 250 người, trong đó có tới 70 cán bộ Đại học, 90 cán bộ trung học kỹ thuật, 90 nhân viên và công nhân kỹ thuật.

Chức năng của Viện thiết kế xây dựng Hà Nam Ninh là lập luận chứng kinh tế kỹ thuật, khảo sát địa chất, địa hình, thiết kế quy hoạch đô thị (cấp tỉnh) quy hoạch nông thôn, thiết kế kỹ thuật công trình dân dụng công nghiệp, cấp thoát nước, kỹ thuật hạ tầng.

Năm 1992, sau khi tách tỉnh Hà Nam Ninh ra làm 2 tỉnh Nam Hà và Ninh Bình, ngày 23/12/1992 UBND tỉnh Nam Hà đã ra Quyết định số: 660/QĐ-UB về việc thành lập Viện thiêt kế xây dựng Nam Hà.

Năm 1996, tỉnh Nam Hà tách ra làm 2 tỉnh Nam Định và tỉnh Hà Nam.

Năm 1997, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 902/QĐ-UB ngày 24/7/1997 đổi tên Công ty tư vấn xây dựng Nam Hà thành Công ty tư vấn xây dựng Nam Định là Doanh nghiệp nhà nước có 69 cán bộ, công nhân viên trong đó có 28 cán bộ Đại học, 27 cán bộ Trung học KT, 14 nhân viên, công nhân  KT.

Chức năng của Công ty tư vấn xây dựng Nam Định là: Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp nhóm B, C.

Khảo sát Địa hình, Địa chất thuỷ văn các công trình dân dụng, công nghiệp.

Thiết kế quy hoạch chi tiết các khu dân cư, các khu chức năng Đô thị và khu công nghiệp cấp tỉnh.

Thiết kế và lập tổng dự toán các công trình dân dụng, kỹ thuật Đô thị và công nghiệp nhóm B, C.

Thẩm định thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp, kỹ thuật Đô thị và công nghiệp nhóm C.

Quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp nhóm C.

Thực hiện trang trí Nội, Ngoại thất đằc biệt mang tính nghệ thuật do Công ty thiết kế.

Xây dựng thực nghiệm các đề tài nghiên cứu kỹ thuật xây dựng cấp Bộ (tỉnh), cấp Nhà nước do Công ty nghiên cứu và thiết kế.

Phạm vi hoạt động trong cả nước.

Năm 2002 – 2003, thực hiện Quyết định của UBND tỉnh Nam Định về việc cổ phần hoá DNNN, Công ty tư vấn xây dựng Nam Định đã tiến hành cổ phần hoá. Ngày 23/9/2003 UBND tỉnh đã ra Quyết định chuyển đổ DNNN Công ty tư vấn xây dựng Nam Định thành Công ty cổ phần. Công ty tiếp tục hoạt động với thương mại hoá.

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nam Định đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0703000334, đăng ký lần đầu: Ngày 09/01/2004.

 

Ngành nghề kinh doanh: Khảo sát địa hình, địa chất công trình và địa chất thuỷ văn, thí nghiệm cơ lý đất, hoá nước và các vật liệu xây dựng khác trong phòng thí nghiệm và ở hiện trường; Thiết kế quy hoạch Đô thị và Nông thôn. Lập dự án đầu tư xây dựng cơ bản, thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp và công trình kỹ thuật hạ tầng. Nhận tổng thầu thiết kế, thẩm định thiết kế dự toán, tổng dự toán công trình, quản lý xây dựng công trình theo hợp đồng.

Tháng 6/2013,Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nam Định bổ sung ngành nghề và đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Mã số doanh nghiệp: 0600328730. Đăng ký thay đổi lần 1: Ngày 10/6/2013.

Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

- Tư vấn thiết kế các công trình: Dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi và công trình hạ tầng kỹ thuật; Thiết kế Quy hoạch Đô thị và Nông thôn.

- Lập dự án đầu tư xây dựng cơ bản các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi và các công trình hạ tầng kỹ thuật; Lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đấu thầu; Quản lý xây dựng các công trình theo hợp đồng và làm các thủ tục khác để đầu tư xây dựng cơ bản.

- Khảo sát địa hình, địa chất công trình và địa chất thuỷ văn; Thí nghiệm cơ lý đất, hoá nước, các vật liệu xây dựng khác trong phòng thí nghiệm và hiện trường và kiểm tra chất lượng công trình; Kiểm định chất lượng công trình; Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công công trình: Dân dụng, công nghiệp và kỹ thuật hạ tầng giao thông, thuỷ lợi; Nhận tổng thầu thiết kế, thẩm định thiết kế, dự toán, tổng dự toán công trình.

- Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật: Thi công thực nghiệm, xử lý kỹ thuật và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng.

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nam Định đã tiến hành tổ chức lại sản xuất cho phù hợp với nền kinh tế thị trường, đầu tư trang thiết bị kỹ thuật, hoàn thiện bộ máy quản lý và điều hành. Năng lc hot động ca công ty hiện nay:

ü Công ty đã được cp chng ch năng lc hot động xây dng hng II s NAD - 00009408 ban hành kèm theo Quyết định s 28/QĐ-SXD ngày 20/3/2018 ca S Xây dng tnh Nam Định gm các lĩnh vc sau:

1. Thiết kế công trình dân dng và công nghip (nhà xưởng): Hạng II (2).

2. Giám sát thi công xây dựng công trình DD, CN (nhà xưởng): Hạng II (2).

3. Kho sát xây dng (kho sát địa hình): Hạng II (2).

4. Kho sát xây dng (kho sát địa cht): Hạng II (2).

ü Công ty đã được cp chng ch năng lc hot động xây dng s NAD - 00009408 ban hành kèm theo Quyết định s 36/QĐ-SXD ngày 16/4/2018 ca S Xây dng tnh Nam Định gm các lĩnh vc sau:

1. Thiết kế công trình giao thông đường bộ: Hng II (2).

2. Thiết kế công trình HTKT cp nước (mng đường ng): Hng II (2).

3. Thiết kế công trình HTKT thoát nước: Hng II (2).

4. Thiết kế quy hoch xây dng: Hng III (3).

ü Công ty đã được cp chng ch năng lc hot động xây dng s NAD - 00009408 ban hành kèm theo Quyết định s 89/QĐ-SXD ngày 28/5/2019 ca S Xây dng tnh Nam Định gm các lĩnh vc sau:

1. Thiết kế công trình giao thông cu đường bộ: Hng III (3).

2. Lp Quy hoch xây dng: Hng II (2).

ü Công ty đã được cp chng ch năng lc hot động xây dng s NAD - 00009408 ban hành kèm theo Quyết định s 137/QĐ-SXD ngày 04/10/2019 ca S Xây dng tnh Nam Định gm các lĩnh vc sau:

1. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ: Hng II (2).

2. Giám sát thi công xây dựng công trình HTKT (thoát nước): Hng II (2).

3. Giám sát thi công xây dựng công trình HTKT (mạng đường ống cấp nước): Hng II (2).

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nam Định hiện có 42 cán bộ, công nhân viên, trong đó có 36 cán bộ Đại học, 02 cán bộ kỹ thuật, 03 công nhân, 01 nhân viên.

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Nam Định mà tiền thân là Viện thiết kế xây dựng Nam Hà đã có bề dày 49 năm (1972 - 2021) hoạt động trên lĩnh vực tư vấn xây dựng. Hàng nghìn các sản phẩm tư vấn xây dựng như: Quy hoạch, lập dự án, khảo sát, thiết kế đã được thực hiện góp phần trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước...

Trong 17 năm qua (2004 - 2021), Công ty đã thực hiện hơn 2.000 các sản phẩm tư vấn xây dựng, trong đó có hơn 1.000 công trình kiến trúc dân dụng và công nghiệp. Trong số các công trình kiến trúc dân dụng và công nghiệp đã được thiết kế từ năm 1999 - 2021 có tới hơn 500 công trình loại vừa (5 - 9 tỷ) và vài trăm công trình tương đối lớn (15 - 70 tỷ).

Một số công trình lớn do Công ty thiết kế đã được xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định và các tỉnh bạn đã được giới chuyên môn và dư luận xã hội đánh giá là những công trình kiến trúc đẹp.

4. Những sản phẩm, dịch vụ cung ứng ra thị trường hiện nay bao gồm

a. Công tác khảo sát địa hình

- Đo vẽ bản đồ địa hình với các loại tỷ lệ trên các dạng địa hình:

+ Đồng bằng.

+ Trung du.

+ Miền núi.

- Khảo sát đo vẽ địa hình phục vụ thiết kế đường.

- Đo độ lún công trình xây dựng.

- Xác định chỉ giới, cắm mốc giới.

b. Công tác khảo sát địa chất công trình

* Khoan khảo sát ĐCCT: Khoan tay đến độ sâu 30m; Khoan máy đến độ sâu 150m.

* Công tác thí nghiệm trong phòng: Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất; Thí nghiệm mẫu nước.

* Công tác thí nghiệm hiện trường:

- Thí nghiệm nén tải trọng tĩnh: Nén tĩnh nền: Đệm cát, nền gia cố cọc tre; Nén tĩnh cọc: Cọc BT, cọc thép, cọc khoan nhồi ...

- Thí nghiệm xuyên: Xuyên tĩnh; Xuyên động; FPT.

- Thí nghiệm xác định độ chặt của cát.

* Khảo sát địa chất thuỷ văn.

c. Công tác lập dự án và thiết kế quy hoạch

- Lập dự án và thiết kế quy hoạch chung đô thị loại 4, 5 và khu công nghiệp cấp tỉnh duyệt.

- Lập dự án và thiết kế quy hoạch chi tiết các khu dân cư, các khu chức năng đô thị loại 3, 4, 5 và khu công nghiệp do cấp Tỉnh phê duyệt.

- Lập dự án và thiết kế quy hoạch đô thị và nông thôn.

- Thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng.

d. Công tác lập dự án và thiết kế công trình xây dựng

- Lập dự án và thiết kế các công trình dân dụng.

- Lập dự án và thiết kế các công trình công nghiệp.

- Lập dự án và thiết kế các công trình giao thông.

- Lập dự án và thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Lập dự án và thiết kế các công trình có kết cấu đặc biệt: Bể chứa dung tích lớn, Xi lô, Bun ke; Công trình tháp, trụ; Đường dây tải điện.

e. Các công tác tư vấn khác

- Giám sát kỹ thuật thi công xây dựng công trình:

+ Công trình dân dụng.

+ Công trình công nghiệp.

+ Công trình hạ tầng kỹ thuật.

+ Công trình giao thông.

- Thẩm định thiết kế KT, dự toán, tổng dự toán:

+ Công trình dân dụng.

+ Công trình công nghiệp.

+ Công trình hạ tầng kỹ thuật.

+ Công trình giao thông.

- Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu xây dựng (BT, thép...)

- Quản lý công trình XDCB nhóm C và làm các thủ tục đầu tư XDCB.

- Nghiên cứu KHKT, áp dụng tiến bộ KHKT.

- Thi công thực nghiệm các ứng dụng tiến bộ KHKT và trang trí nội, ngoại thất.

5. Mức đóng góp nộp thuế cho Nhà nước năm 2021: 20.054 tỷ đồng

 

6. Những tổ chức chính trị-xã hội, nghề nghiệp tại đơn vị:

           - Chi bộ Công ty cổ phần tư vấn XD Nam Định trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, chi bộ có 17 đảng viên.

           - Công đoàn cơ sở có 13 đoàn viên.

 

           - Đoàn thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh có 9 đoàn viên.

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết