Công ty cổ phần bia NaDa

Thứ 6, Ngày 12 / 08 / 2022

Giới thiệu công ty cổ phần bia NaDa


 

1. Tên công ty:

- Tên bằng tiếng việt: Công ty cổ phần Bia NaDa.

- Tên giao dịch tiếng Anh: NaDa Beer Joint Stock Company.

 

2. Trụ sở văn phòng công ty và các đơn vị trực thuộc

2.1. Trụ sở chính:

- Địa chỉ: Số 3 đường Thái Bình, phường Hạ Long, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định.

- Điện thoại: 0228.3649521.

- Fax: 0228.3637249.

- Website: WWW.nada.com.vn

2.2. Các đơn vị trực thuộc:

a) Nhà máy Bia NaDa:

 Địa chỉ: Số 3 đường Thái Bình, phường Hạ Long, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định.

b) Xí nghiệp Dịch vụ - Bao bì:

Địa chỉ: 588 đường Giải Phóng, phường Văn Miếu, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định.

c) Nhà máy Đồ uống NaDa

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Hoà Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định.

 

3. Khái quát về lịch sử hình thành, quá trình xây dựng và phát triển:

- Công ty cổ phần Bia NaDa có tiền thân là xưởng kem đá được thành lập ngày 12/5/1960. Xưởng kem đá thuộc quản lý của Nhà nước chuyên sản xuất kem, nước đá phục vụ cho các cơ sở sản xuất ướp lạnh và nhu cầu của người dân trong tỉnh.

- Sau 8 năm hoạt động, tháng 6/1968, xưởng kem đá đổi tên thành Xí nghiệp thực phẩm 01/6 do Sở Công nghiệp quản lý.

- Ngày 12/8/1988, UBND tỉnh Hà Nam Ninh ra quyết định số 746/QĐ-UB về việc đổi tên Xí nghiệp Thực phẩm 01/6 thuộc Sở Công nghiệp thành Nhà máy Thực phẩm Công nghiệp .

- Ngày 24/11/1992, UBND tỉnh Nam Hà ra quyết định số 563/QĐ-UB về việc thành lập Nhà máy Thực phẩm công nghiệp.

- Nhà máy Thực phẩm công nghiệp được xếp hạng IV từ ngày 01/01/1994 căn cứ quyết định số 1095/QĐ-UB ngày 11/11/1994 của UBND tỉnh Nam Hà về việc xếp hạng doanh nghiệp thuộc Sở Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp.

- Ngày 13/12/1995, UBND tỉnh Nam Hà ra quyết định số 1449/QĐUB về việc cho phép Nhà máy Thực phẩm công nghiệp Nam Hà đổi tên thành: Công ty thực phẩm công nghiệp.

- Từ ngày 01/8/1998, công ty Thực phẩm công nghiệp được nâng hạng doanh nghiệp từ hạng IV lên hạng II.

- Ngày 23/12/2002, UBND tỉnh Nam Định ra quyết định số 3211/2002/QĐ-UB chuyển DNNN Công ty Thực phẩm công nghiệp Nam Định thành Công ty cổ phần với tên đầy đủ: Công ty cổ phần Thực phẩm công nghiệp Nam Định.

- Từ tháng 7/2008, Công ty cổ phần Thực phẩm công nghiệp Nam Định đổi tên thành Công ty cổ phần Bia NaDa.

 

4. Những sản phẩm, dịch vụ cung ứng ra thị trường hiện nay:

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty cổ phần Bia NaDa bao gồm:

- Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa.

- Dịch vụ liên quan đến in.

- In ấn.

- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

- Sản xuất bia.

- Kinh doanh bất động sản, cho thuê nhà xưởng, kho bãi.

 

5. Mức đóng góp, nộp thuế cho Nhà nước:

Trong 3 năm gần đây, công ty đã nộp thuế cho Nhà nước cụ thể như sau:

- Năm 2019: 43,614 tỷ đồng

- Năm 2020: 38,344 tỷ đồng

- Năm 2021: 28,809 tỷ đồng

- tháng đầu năm 2022 là: 10,035 tỷ đồng.

 

6. Tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp:

- Trong Công ty có các tổ chức: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh hoạt động theo hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Công ty và theo Điều lệ của các tổ chức đó.

 

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành có nghĩa vụ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức trên hoạt động đúng chức năng của tổ chức mình.

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết