Công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022

Thứ 6, Ngày 06 / 01 / 2023

Công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022

     Chiều 28-12, Cục Thống kê tỉnh tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022.

     Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, năm 2022 kinh tế - xã hội tỉnh phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế tỉnh tăng trưởng 9,07% so với năm 2021, cao nhất từ trước đến nay. Cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản; tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 19,39%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 42,65%; khu vực dịch vụ chiếm 34,78%... Sản xuất công nghiệp tiếp tục giữ vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; hoạt động thương mại, dịch vụ khởi sắc, cung cầu hàng hóa được bảo đảm; năng suất các loại cây trồng đạt khá, dịch bệnh trên đàn vật nuôi được kiểm soát, chăn nuôi gia cầm phát triển, sản lượng thủy sản tăng khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá so sánh năm 2010 ước đạt 53.180 tỷ đồng; Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,9%, đóng góp 0,79 điểm phần trăm; Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 13,11%, đóng góp 5,3 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp năm 2022 tăng 0,99% so với năm 2021. Khu vực dịch vụ tăng 7,47%, đóng góp 2,69 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt tăng 9%, đóng góp 0,29 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. Đáng chú ý, về hoạt động của doanh nghiệp, số doanh nghiệp rút khỏi thị trường tăng mạnh 58,2% so với năm trước.

     Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2022 ước đạt 22.601 tỷ đồng, tăng 8,1% so với năm 2021. Trong đó, thu`trên địa bàn ước đạt 7.625 tỷ đồng, bằng 115,5% dự toán năm, chiếm 32,3% tổng thu; thu bổ sung từ ngân sách Trung ương ước đạt 9.969 tỷ đồng, chiếm 44,1% tổng thu; thu chuyển nguồn ước đạt 4.959 tỷ đồng, chiếm 21,9% tổng thu và các nguồn thu khác. Tổng chi ngân sách Nhà nước năm 2022 ước đạt 18.989 tỷ đồng, tăng 0,4% so với năm 2021. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt 6.000 tỷ đồng, tăng 1,4%, chiếm 31,6% tổng chi; chi thường xuyên ước đạt 8.984 tỷ đồng, tăng 11,8%, chiếm 41,3%; chi các nhiệm vụ khác ước đạt 4.000 tỷ đồng, chiếm 21%.

     Năm 2022, các lĩnh vực văn hóa, xã hội phát triển; đời sống nhân dân ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo./.

Nguồn: Đức Toàn - Báo Nam Định

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết