Công bố quyết định thành lập Chi bộ Hội nhà báo Tỉnh

Thứ 6, Ngày 22 / 04 / 2022

Công bố quyết định thành lập Chi bộ Hội nhà báo Tỉnh

Chiều 21-4, được sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Hội Nhà báo tỉnh trực thuộc Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Đến dự  và chỉ đạo có đồng chí Vũ Hữu Thi, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng y Khi các Cơ quan và Doanh nghip tnh; lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan báo chí của tỉnh.

Hội Nhà báo tỉnh hiện có 125 hội viên có thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, sinh hoạt tại 6 Chi hội Nhà báo cơ s thuc các cơ quan báo chí địa phương, Trung ương, cơ quan qun lý báo chí của tỉnh. Những năm qua, hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh đã đi vào nền nếp, chất lượng các mt hot động tng bước nâng cao; t chc, hot động các cp hi ngày càng được cng c; đội ngũ hi viên ngày càng nâng cao chính tr tư tưởng, chuyên môn, đạo đức ngh nghip.

Tại buổi lễ, đồng chí Vũ Hữu Thi, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng y Khi các Cơ quan và Doanh nghip tnh đã trao Quyết định thành lập Chi bộ Hội Nhà báo tỉnh và phát biểu nhấn mạnh: Chi bộ Hội Nhà báo tỉnh được thành lập sẽ góp phần nâng cao chất lượng các mt hot động; lãnh đạo, chỉ đạo tốt nhiệm vụ chính trị của Hội. Thời gian tới, Chi bộ Hội Nhà báo tỉnh cần xây dựng mối quan hệ với cơ quan qun lý cấp trên, với cấp uỷ, chính quyền địa phương nơi cơ quan hội đang đứng chân và nơi có đảng viên cư trú; tiếp tc thc hin hiu qu Ch th s 43/CT-TW ca Ban Bí thư Trung ương Đảng V tăng cường s lãnh đạo của Đảng đối với các cấp Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”; kịp thời, kiên quyết bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của người làm báo; tiếp tục phát huy thành tựu, kết quả và kinh nghiệm, ra sức đổi mới nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động Hội, đội ngũ người làm báo và chất lượng báo chí xng đáng vi truyn thng, đáp ng yêu cu phát trin.

Đồng chí Trần Đức Long, Chủ tịch, Bí thư Chi bộ Hội Nhà báo tỉnh trân trọng nhận nhiệm vụ, tiếp thu ý kiến của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối. Thường trực, BCH Hội Nhà báo tỉnh đón nhận đây là vinh dự, và cũng là nguồn động viên to lớn để Hội Nhà báo tỉnh nâng cao vị thế, vai trò trong điều kiện hiện nay. Chi bộ Hội Nhà báo tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những truyền thống và kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, tăng cường đoàn kết thống nhất; tiếp tục đổi mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX. Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam và Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nhà báo tỉnh xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền và nhân dân./.

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết