Chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn Nam Định tổ chức sinh hoạt “Chi bộ bốn tốt”

Thứ 4, Ngày 22 / 11 / 2023

Chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn Nam Định tổ chức sinh hoạt “Chi bộ bốn tốt”

Quang cảnh hội nghị sinh hoạt Chi bộ

Thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/ĐUK, ngày 15/09/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ bốn tốt”; Chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn Nam Định đã ban hành Kế hoạch số 92-KH/CBTĐ, ngày 06/10/2023 của Chi bộ Cơ quan Tỉnh đoàn về việc thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”.

Được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, ngày 06/11/2023 Chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn đã tổ chức sinh hoạt Chi bộ theo mô hình “Chi bộ bốn tốt”. Đồng chí Triệu Văn Thái - UVBCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn đã triển khai Kế hoạch số 92-KH/CBTĐ về việc thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt” với các nội dung: Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thông tin về một số vấn đề thời sự nổi bật trong nước, trong tỉnh và quốc tế; các chủ trương, chính sách, Chỉ thị, Nghị quyết mới của Đảng, Nhà nước, các cấp; các văn bản mới ban hành của Trung ương, của tỉnh; một số chính sách có hiệu lực từ tháng 10/2023; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Chi bộ tháng 10/2023, dự thảo Nghị quyết Chi bộ tháng 11/2023.

Chi bộ đã tiến hành đánh giá chất lượng sinh hoạt Chi bộ tháng 11/2023 theo khung biểu điểm tại Phụ lục kèm theo Quy định số 1178-QĐ/TU, ngày 12/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đánh giá chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Ban Chi ủy đề xuất mức điểm đánh giá là 100 điểm cụ thể với từng tiêu chí và nhận được 100% đảng viên trong Chi bộ biểu quyết nhất trí.

- Về đảng viên dự sinh hoạt chi bộ: 10/10 điểm

- Công tác chuẩn bị sinh hoạt chi bộ: 15/15 điểm

- Công tác tổ chức sinh hoạt chi bộ: 50/50 điểm

- Việc thực hiện nguyên tắc, tổ chức sinh hoạt đảng: 15/15 điểm

- Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng trước và nội dung, kết luận kết thúc buổi họp chi bộ: 10/10 điểm

Buổi sinh hoạt Chi bộ diễn ra nghiêm túc, đảm bảo thời gian quy định.

Nguyễn Hồng Ánh, Phó Trưởng Ban Dân vận - Nội chính Đảng ủy Khối

 

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết