Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy BHXH tỉnh tổ chức Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Thứ 3, Ngày 16 / 08 / 2022

Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy BHXH tỉnh tổ chức Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025

 

       Thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/ĐUK ngày 28/3/2022 của Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 và hướng dẫn số 18-HD/ĐU ngày 11/7/2022 của Đảng uỷ Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy BHXH tỉnh nhiệm kỳ 2022-2025.

        Đảng bộ BHXH tỉnh hiện có 10 chi bộ trực thuộc với tổng số Đảng viên tại thời điểm diễn ra Đại hội là 130 đảng viên. Trong 06 ngày 01-06/8/2022 tất cả các chi bộ được chọn tổ chức. Đại hội có sự tham dự đông đủ của các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy BHXH tỉnh.

        

Hình ảnh Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy BHXH tỉnh nhiệm kỳ 2022-2025

      Với sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, nghiêm túc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy BHXH tỉnh, Đại hội các chi bộ đã diễn ra trang trọng, dân chủ, đoàn kết. Báo cáo chính trị được trình bày tại Đại hội đánh giá khách quan, trung thực, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022, gắn liền với việc triển khai các nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị trong ngành; đồng thời xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị.

Hình ảnh Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy BHXH tỉnh nhiệm kỳ 2022-2025

      Qua Đại hội, các chi bộ đã dân chủ, công tâm bầu những đồng chí đảng viên ưu tú vào Chi ủy và giữ chức vụ Bí thư, Phó Bí thư khóa mới.

     Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội các chi bộ trực thuộc lãnh đạo trong Ban thường vụ Đảng ủy phát biểu ghi nhận, biểu dương và đáng giá cao những kết quả chi bộ và chi ủy đạt được trong nhiệm kỳ qua và tiếp tục đưa Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ mới sớm đưa vào cuộc sống ngay từ đầu nhiệm kỳ.

    Đại hội chi bộ thực sự là sự kiện chính trị quan trọng đối với mỗi chi bộ nói riêng và toàn Đảng bộ BHXH tỉnh nói chung. Thông qua đại hội chi bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên, củng cố tăng cường đoàn kết và niềm tin đối với Đảng. Đồng thời tại Đại hội các chi bộ, đảng viên đều đồng lòng, nhất trí biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu theo từng đơn vị, khẳng định quyết tâm đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần trách nhiệm, tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn nhằm phát triển người tham gia BHXH, BHYT, đảm bảo an sinh xã hội và góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh./.

 

Theo https://namdinh.baohiemxahoi.gov.vn/

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết