Triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết chuyên đề toàn khóa ở Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường

Thứ 2, Ngày 25 / 10 / 2021

Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt 05 nghị quyết chuyên đề toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho toàn bộ cán bộ, đảng viên của đảng bộ.

 

Thực hiện Kế hoạch số 15-KH/TU, ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 13-KH/ĐUK, ngày 04/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; sáng ngày 27/9/2021 Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt 05 nghị quyết chuyên đề toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho toàn bộ cán bộ, đảng viên của đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Tăng, UVBCH Đảng bộ Khối, phó trưởng ban Tuyên giáo, Báo cáo viên cấp tỉnh, được phân công tới dự và truyền đạt các nghị quyết cho đảng bộ.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở quán triệt những nhiệm vụ chủ yếu được giao trong các Kế hoạch số 79/KH-UBND, 80/KH-UBND, 81/KH-UBND, 82/KH-UBND ban hành ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh thực hiện các Nghị quyết về phát triển kinh tế  - xã hội và Kế hoạch số 16-KH/TU ngày 23/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU.

Đồng chí cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các chi bộ trực thuộc tiếp tục thảo luận, nghiên cứu, học tập; phân công các đồng chí đảng ủy viên, văn phòng đảng ủy xây dựng dự thảo các kế hoạch, chương trình công tác, tiếp thu sự đóng góp ý kiến của cán bộ, đảng viên để ban hành, sớm triển khai thực hiện thành công các nghị quyết chuyên đề của tỉnh ./.

Ban Tuyên giáo ĐUK

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết