TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG ĐỢT 07/11/2023 TẠI ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH NAM ĐỊNH

Thứ 3, Ngày 07 / 11 / 2023

TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG ĐỢT 07/11/2023 TẠI ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH NAM ĐỊNH

 

Nhân kỷ niệm 106 năm Cách mạng tháng Mười Nga (07/11/1917-07/11/2023) và các ngày lễ trong tháng 11; sáng ngày 07/11/2023, tại trụ sở Cơ quan Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên đang sinh hoạt đảng tại các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Đồng chí Vũ Hữu Thi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối, lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối, các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng và đại diện cấp uỷ đã tới dự đông đủ. 

 

Tại buổi lễ, các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối đã trao Huy hiệu Đảng cho 22 đồng chí, trong đó:  Huy hiệu 50 năm, 45 năm tuổi Đảng mỗi loại có 01 đồng chí, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng có 07 đồng chí và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng có 13 đồng chí.

 

Phát biểu chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu đảng đợt này, đồng chí Nguyễn Tài Sơn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối ghi nhận, tôn vinh, đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của các đồng chí trong suốt quá trình công tác và tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đồng chí đề nghị các đồng chí có vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng hôm nay tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, tự học tập, tự rèn luyện, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, thực hiện nghiêm nguyên tắc của Đảng; phát huy phẩm chất, đạo đức, cách mạng, tính tiền phong gương mẫu và bề dày kinh nghiệm, tiếp thục tham gia xây dựng Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, những luận điệu âm mưu, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

 

Đồng thời, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, đồng chí Phó Bí thư yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt 2 nôi dung:

 

Thứ nhất: Thường xuyên quán triệt, triển khai Nghị quyết số 21- NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về củng cố, xây dựng tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, gắn với việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tiếp tục cam kết tiếp tục thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

Thứ hai: Thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn số 17-HD/ĐUK, ngày 15/9/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”.  

 

Đại diện cho các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Phạm Minh Xếp – thuộc Chi bộ Công ty TNHH Vinh Nam phát biểu cảm ơn sự quan tâm của các cấp ủy đảng, đoàn thể tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đồng chí khẳng định phần thưởng mà Đảng trao cho các đồng chí ngày hôm nay chính là sự ghi nhận sự hy sinh, đóng góp sức lực của mỗi đồng chí cho độc lập tự do của dân tộc, cho sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa và cho sự phát triển của các tổ chức đảng và dù ở lĩnh vực nào, hoàn cảnh nào, thuận lợi hay khó khăn, mỗi đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng ngày hôm nay luôn nêu cao phẩm chất đạo đức, cách mạng của người đảng viên, gương mẫu, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của người đảng viên, xứng đáng với sự tin yêu của quần chúng nơi công tác cũng như nơi cư trú ./. 

 

     Một số hình ảnh tại buổi lễ:

 

 


----------------------------------------------------------------------------------------

Ban Tổ chức Đảng ủy khối

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết