Tổ chức thành công Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2022-2025

Thứ 6, Ngày 29 / 04 / 2022

Tổ chức thành công Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2022-2025

Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối được thành lập sau khi hợp nhất Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (theo Quyết định số 1415-QĐ/TU ngày 24/4/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh). Từ tháng 6/2020 đến nay, 06 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, thể hiện vai trò là hạt nhân chính trị trong công tác lãnh đạo cán bộ, đảng viên các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Khối.

Thực hiện Điều lệ Đảng, Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU ngày 22/3/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 12-HD/ĐUK ngày 28/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối về việc Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; từ ngày 27/4 đến ngày 29/4/2022, toàn bộ 06 chi bộ tại cơ quan Đảng ủy Khối đã lần lượt tiến hành tổ chức Đại hội.

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc chào mừng 47 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022); kỷ niệm 132 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890-19/5/2022), chào mừng 02 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối (01/6/2020-01/6/2022). Với sự chỉ đạo sát sao, cụ thể của Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối, các chi bộ đã bám sát các hướng dẫn của cấp trên, chuẩn bị kỹ các văn kiện, nhân sự và các điều kiện khác để tổ chức thành công Đại hội.

 Một số hình ảnh các chi bộ tổ chức Đại hội:

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết