Thành lập chi bộ cơ sở Công ty TNHH Dược phẩm Toàn Anh

Thứ 2, Ngày 27 / 03 / 2023

Thành lập chi bộ cơ sở Công ty TNHH Dược phẩm Toàn Anh

Thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình công tác năm 2023; sau một thời gian tích cực chuẩn bị, sáng 26/3/2023, tại Công ty TNHH Dược phẩm Toàn Anh (thành phố Nam Định), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc thành lập Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối. Đoàn công tác của Đảng ủy Khối do đồng chí Nguyễn Tài Sơn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối làm trưởng đoàn và đại diện Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế đã tới dự buổi lễ.

 Tại hội nghị, đồng chí Đặng Vũ Cường - UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối, đã đọc các quyết định ngày 07/3/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối: Quyết định số 2048-QĐ/ĐUK về việc thành lập chi bộ; Quyết định số 2049-QĐ/ĐUK chỉ định đồng chí Đoàn Văn Đồi - Giám đốc phụ trách phát triển và đối ngoại Công ty giữ chức Bí thư Chi bộ Công ty TNHH Dược phẩm Toàn Anh, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó Công ty TNHH Dược phẩm Toàn Anh được thành lập gồm 5 đảng viên; trong đó: có 1 đồng chí nữ, tuổi đời trung bình là 48 tuổi. Chi bộ Công ty hoạt động theo Quy định số 170-QĐ/TW, ngày 07/3/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân.

Đồng chí Nguyễn Tài Sơn - Phó Bí thư TT Đảng ủy Khối tặng hoa chúc mừng Chi bộ Công ty TNHH Dược phẩm Toàn Anh

 

Khẳng định việc thành lập các tổ chức đảng ở doanh nghiệp tư nhân là nhiệm vụ rất quan trọng hiện nay, đồng chí Nguyễn Tài Sơn - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối đề nghị Chi bộ tập trung xây dựng chi bộ vững mạnh, thực hiện Điều lệ Đảng, các Nghị quyết, Quy định, Chỉ thị của Đảng; lãnh đạo đảng viên và tuyên truyền vận động các thành viên trong doanh nghiệp hiểu rõ, chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh; tham gia xây dựng, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, các quy định, quy chế, nội quy lao động đề ra.  

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đồng chí Nguyễn Tài Sơn lưu ý đồng chí Bí thư chi bộ chủ động trao đổi với người quản lý công ty để thống nhất những đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền tạo điều kiện thuận lợi và giải quyết khó khăn, vướng mắc; Chi bộ Công ty cần sớm xây dựng quy chế làm việc; xây dựng chương trình công tác toàn khóa và hàng năm; duy trì nền nếp sinh hoạt Chi bộ hàng tháng; lãnh đạo tổ chức, thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá”; thường xuyên liên hệ với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh để được tiếp nhận tài liệu, hướng dẫn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, góp phần tích cực xây dựng chi bộ, doanh nghiệp phát triển ngày càng vững mạnh./.   

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết