Tập huấn chữ ký số, phần mềm bảo mật/ xác thực hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp có tích hợp chữ ký số

Thứ 2, Ngày 05 / 11 / 2018

Ngày 27/9/2018, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức lớp tập huấn triển khai sử dụng chữ ký số và phần mềm bảo mật/ xác thực hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp dùng chung các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

 

 

Đồng chí Lê Bình Sơn – Phó chánh văn phòng Tỉnh ủy 
 


Lớp tập huấn có sự tham gia của hơn 60 học viên hiện đang là cán bộ văn thư các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ quản trị mạng các huyện ủy, thành ủy… Theo chương trình tập huấn, học viên được các đồng chí giảng viên của Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền phổ biến các kiến thức về quản lý, sử dụng chữ ký số; cài đặt, sử dụng chứng thư số chuyên dùng; cấu hình các sản phẩm bảo mật/ xác thực hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp dùng chung các cơ quan Đảng…

Trước đó, ngày 21/9/2018, Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông, Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền, Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức hội nghị về chữ ký số và hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nam Định. 

Với mục tiêu đảm bảo tính xác thực, tính toàn vẹn của văn bản điện tử, các cơ quan, tổ chức cá nhân có thẩm quyền ký chữ ký số sẽ đẩy mạnh việc quản lý, xử lý, trao đổi, sử dụng văn bản điện tử; góp phần đổi mới phương thức, lề lối làm việc nâng cao công tác lãnh đạo, điều hành công tác nghiệp vụ, giảm chi phí giấy tờ. Bên cạnh đó, thông qua lớp tập huấn sẽ giúp cho công tác ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và có tính minh bạch cao.

Một số hình ảnh của lớp tập huấn:

 


  

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết